Székely–szórvány partnerség

E-mail Nyomtatás

Identitáserősítési, közösségépítő program

Kulturális tevékenységekről egyeztettek a háromszéki, valamint Brassó, Fehér, Hunyad, Szeben és Máramaros megyei programfelelősök a hetedik éve működő, eddig több száz programot felölelő Összetartozunk Székely–Szórvány Partnerségi Program keretében. Grüman Róbert Csongor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke: sikerült megszervezni az első Fogarasi Magyar Napokat, egy olyan településen, ahol a ’90-es évek elején még 126-an tanultak magyarul, mára viszont már nem létezik anyanyelvi oktatás a magyarok számára.

Milyen céllal hozták létre 2010-ben az Összetartozunk Székelyföld–Szórvány Partnerségi Programot?

– Először Kovászna megye Hunyad megyével kötött ilyen típusú partnerséget, amely azért jött létre, hogy székely–magyar kulturális értékeket tudjunk eljuttatni olyan megyékbe, elsősorban Hunyadba, ahol 5% alatti a magyarság számaránya. Ezért ott ez egy identitáserősítési program is, mert nagyon kevés a lehetőség Hunyad megyében a magyar kultúra fogyasztására. Nekünk, Kovászna megyeieknek, ahol többségben vagyunk, feladatunk, hogy ezekben kérdésekben, témakörökben összefogjunk, és közösen cselekedjünk.

Ez azért is lehet lényeges, mert néhány erdélyi politikus azzal vádolja az RMDSZ-t, hogy nem igazán figyel a szórványra.

– Ez az állítás sem az önkormányzatok, sem az RMDSZ országos szintjén nem igaz. Az említett együttműködés nagyon jól működik, és azon túl, hogy önkormányzati vezetők, politikusok aláírták hét éve a székely–szórvány együttműködésre vonatkozó szerződést, tartalommal lett megtöltve. De nem politikusok által, hanem elsősorban a civil szervezetek, egyházi vezetők és közösségek, ifjúsági csoportok alakítottak ki partnerségi kapcsolatokat. Például dévai nyugdíjasok látogattak el a sepsiszentgyörgyiekhez és viszont, a dévaiak részt vettek a Hunyad megyei Magyar Napokon. Tehát a politikum a terepet teremtette meg, de azt valódi tartalommal civil szervezetek, intézmények töltötték meg, s így élő kapcsolatok alakultak ki.

Az előző népszámlálási adatok is megerősítették önökben azt a meggyőződést, hogy mennyire lényeges ez a program?

– Kovászna és Hargita megyében a magyarság sokkal könnyebb helyzetben él. Kovásznán a magyarság számaránya 75%-os, Hargita megyében 85%-nyi. A szórványban viszont 5% alatti a számarány, vagyis az önkormányzati választások alkalmával a magyarok nem tudtak bekerülni a megyei tanácsokba. Tehát a megyei önkormányzatok döntéseibe a helyi magyarság nem szólhat bele, ellentétben Kovásznával, ahol nekünk 2/3-os döntéshozatali lehetőségünk van. Mivel beszűkült a szórványterületeken a magyarság mozgástere, segítenünk kell rajtuk. Kulturális műsorokat, néptáncegyütteseket és még sok más rendezvényt viszünk el ezekre a településekre. Tavaly pedig megszerveztük az első Fogarasi Magyar Napokat, egy olyan településen, ahol a ’90-es évek elején még 126-an tanultak magyarul, mára viszont már nem létezik anyanyelvi oktatás a magyarok számára. Így elértük, hogy az ottani 1000 magyarhoz is kulturális értékek jussanak el – ezzel is megerősítve magyar identitástudatukat.

A moldvai csángók életkörülményeire is figyelnek?

– Ők nem tartoznak bele a programba, de jó kapcsolatot ápolunk a Moldvai Csángók Szövetségével, és idén abban a térségben is megpróbálunk elsősorban ifjúsági együttműködést kialakítani, ami azt jelenti, hogy háromszéki és moldvai gyerekek közös táborozásának lehetőségét szeretnénk megteremteni.

A program megvalósításához van elegendő forrásuk?

– Ez az együttműködés túlmutat a finanszírozáson, mert nem a pénzügyi érték jelentős, hanem a valódi közösségépítő, identitáserősítő programé. Sokkal fontosabb a megfelelő szervezés, mint az a pénz, amit erre a programra fordítunk.

Az egyes szórványterületeknek megvannak a felelősei is a programon belül?

– Mindegyik megyében megvannak a felelősök, sőt egyes megyékben több településsel van kapcsolatunk. Szeben megyében Medgyes és Nagyszeben városával léptünk partnerségbe, általuk dolgozunk, és így próbáljuk a helyi programokat erősíteni. Hunyad megyében pedig Déván, Vajdahunyadon, Lupényban és Petrozsényban. 2016 végén körutat tettünk a megyei önkormányzat munkatársaival és felmértük az igényeket. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az eddigi programokkal mennyire elégedettek a helyiek, s hogy mit kellene változtatunk. Így az árkosi találkozón kiértékeltük eddigi munkánkat, és véglegesítettük a konkrét programokat 2017-re vonatkozóan. Ott leszünk a Hunyad megyei Magyar Napokon, Nagyszebenben a Hungarikum Napokon, a második Fogarasi Magyar Napokat is erősítjük a helyi kulturális értékkel. A programba bekapcsolódott Máramaros, így oda is viszünk kulturális rendezvényeket.

A programnak köszönhetően a szórványban élők is jobban figyelnek egymásra, gyakrabban vesznek részt egymás rendezvényein, segítik egymást?

– Erre kiváló példa, hogy hatalmas igény volt a néptáncoktatásra. Ezért közösen megpróbálunk idén kialakítani egy olyan együttműködést, hogy meghatározott időközönként találkozzunk a néptáncoktatással foglalkozó szakemberekkel minden szórványmegyéből. Azt szeretnénk, hogy Kovászna megyének ne egyoldalú partnersége legyen egy-egy megyével, hanem, hogy a szórványmegyék is hasonló kapcsolatot ápoljanak egymással. Többek között ebben is eredményes volt a január végi, árkosi találkozó. Így gondjaikat megosztják egymással, és egy-egy problémát közösen tudnak orvosolni.

A székely–szórvány program képes megoldani az alapvető közösségi gondokat?

– Az asszimiláció ellen nagyon nehéz tenni, de a mi feladatunk, hogy irányt és értékeket mutassunk, lelkesítsünk, erősítsük az identitástudatot. Az olyan megyékben, ahol 3-4%-os a magyarság aránya, és a vegyes házasságok száma jelentős, ott a székely–szórvány program által nyújtott rendezvények szükségessége megkérdőjelezhetetlen. Közös feladatunk, hogy a magyarság fennmaradjon mindegyik erdélyi megyében.

Meghatározták, hogy meddig működtetik a programot?

– Nem években gondolkodunk. Amíg a szórványmegyeiek a programra igényt tartanak, addig mindvégig partnerek leszünk benne. A legfontosabb, hogy minél több élő kapcsolat alakuljon ki, és ne csak a kulturális estekről szóljon a program. A mi feladatunk segíteni, közös lehetőségünk pedig, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot. Az elmúlt hét esztendő azt bizonyítja, hogy jó úton járunk.

Medveczky Attila

 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség