Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2020. augusztus 8, szombat, László napja van. Holnap Emőd napja lesz.

In memoriam Csurka IstvánCsurka István: Történelemhamisítás - A palesztinai fejlemények magyar következményei

E-mail Nyomtatás PDF

Az utóbbi években az izraeli kormányoknak, az egész rendszernek nincs jó lapjárása. A végtelenül kegyetlen gázai megtorlás katonai sikert nem hozott és a Hamaszt sem törte meg, s még a nagyon megdolgozott amerikai közvéleményben is megütközést váltott ki, világszerte pedig undort. A palesztinokkal folytatott béketárgyalások huzavonája pedig átlátszóvá tette az izraeli szándékokat és aláásta a Mahmud Abbasz vezette békülékeny csoportot. Együtt olvadt el tartásuk az amerikai, brit közvetítők Izraelt kedvezményező egyoldalúságával. Ugyanakkor bent az államban is nő a feszültség az orosz világból már megérkezett és folyamatosan érkező telepesek hajlíthatatlan új-zsidó követelőzései miatt. Újabb területeket, városrészeket hasítanak ki az arab földből és építenek rá telepeket. Komoly konfliktus van a régi, ortodox zsidók, a honalapítók utódai és a most érkezett, a bolsevista nevelést még magukban hordozó telepesek agresszivitása és tanult ószövetségisége között. A régi zsidók már nem akarnak annyira katonák lenni, belefáradtak a vérbe, bele Amerika meghódításába és az USA változó igényeinek teljesítésébe is. És mindenekelőtt a háborúba, ugyanakkor ők is tudják, hogy a harc, a kizárólagosságra és fensőbbséges magatartásra, az elzárkózásra való törekvés létszükséglet számukra. Ezt pedig a telepesek képviselik, az ősi keleti gettó emlékével a szívükben. Erejük, követelődzésük abból ered, hogy tudják, rájuk szükség van.

Módosítás: ( 2011. június 19. vasárnap, 07:21 ) Bővebben...
 

Csurka István:Történelemhamisítás - Az alapproblémánk

E-mail Nyomtatás PDF

Akármerre járok, a csüggedtség hangjait hallom. Nem történik itt semmi, mert már mindenről lekéstünk. Ez a társadalom már mozdíthatatlan. Ha bedeszkázott üzletek sora előtt halad el az ember, ha vakká vált vendéglőkbe nem tud betérni, ha utcasornyi eladásra felkínált ház és telek ürességébe bámulhat bele és halotti csendű, megdermedt falvakon halad át, bizony nem tud kitérni ez elől a végső kilátás elől. Van, aki az ellenzéki és bolsevik hangolású médiumok hatására a kormány számlájára írja mindezt, mások méltányolják a kormány intézkedéseit, de éppen ezekkel együtt látják bizonyítottnak a végzet elkerülhetetlenségét.

Ennek a lehangolódottságnak a mélyén nem politikai felismerések állnak, hanem a sors üzenetének az akár tudat alatti felismerése dübörög. A rádöbbenés. Kevesen vagyunk. A demográfiai tény, amelynek a kimondását az elmúlt rendszer büntette, az ellene való cselekvéseket és intézkedéseket, amelyek akkor még valamelyest fordíthattak volna az irányon, eltörte, de helyzetünk tragikuma közérzületté és kétségbeesésen túli kétségbeeséssé ez csak mostanra vált. E mellett létrejött egy olyan önző liberális, csak önmagának élő része a társadalomnak, amelyet liberál-bolsi kormányok és az ő médiumaik, és egész szellemiségük hívott életre és kedvezményezett rogyásig, amely része a társadalomnak, közönyösen áll szemben a nemzethalál tényével, de nagy befolyással rendelkezik ma is. Hatalmon van, ha tetszik, a rossz hangulatot ez is fokozza.

Módosítás: ( 2011. május 29. vasárnap, 07:21 ) Bővebben...
 

Csurka István Történelemhamisítás - Kettészakadt ország?

E-mail Nyomtatás PDF

Az alkotmánytellenzők makacs állítása most ez: az új alkotmány kettészakítja a társadalmat. Tölgyessy Pétertől Heller Ágnesig és viszsza, a mikroszkopikus méretű LMP-től a szabad szemmel is látható MSZP-maradékig ezt gajdolják bele a fülekbe, és a nemzeti tartású alkotmány elleni fellépéshez keresnek támogatást nyugaton és Közel-Keleten, mindenütt, ahol csak lehet. Vádaskodnak a fröcsögő, zsigeri magyargyűlölet hangján, sápítoznak a Jászi Oszkár-féle doktrinerség életidegenségével, s a tények éppen úgy nem zavarják őket, ahogy mesterüket sem zavarta soha. Mert a valóság éppen az ellenkezőjét mutatja. Nemcsak az Országgyűlésben kétharmados többséget eredményező vitathatatlan választói felhatalmazás, nemcsak az összes megyére kiterjedő Fidesz-vezetés, nemcsak a Budapestre és egy-két kivételtől eltekintve az öszszes városra érvényes önkormányzati győzelem, hanem az az ennél is mélyebb meggyőződés képez valami mély, hallgatólagos egységet a nemzetben, hogy most meg kell szabadulni a régi alkotmánytól, amely a rendszerváltás idején keletkezett. A magyarság nagy többsége ugyanis a kezdeti rövid öröm után magával a rendszerváltással került szembe, mert felismerte hamisságát. Azt a rideg tényt, hogy ugyanazok forgatják ki mindenéből, akiket le akart váltani. 

Módosítás: ( 2011. május 29. vasárnap, 07:21 ) Bővebben...
 

Csurka István: Történelemhamisítás - A farizeusok és az Alkotmány

E-mail Nyomtatás PDF

Lezajlottak a magyarországi vészkorszakra való emlékezések és mellette az új Alkotmányt ellenzők gyűlései és más tiltakozások. A két eseménysor között átfedések és társadalmi összekötöttségek mutatkoztak. A vészkorszakra való emlékezésben az évek során sajátságos szertartásrend fejlődött ki. Az áldozatok és a túlélők, valamint ezek utódai, a zsidóság egyeteme nemcsak elvárja a mindenkori kormány és hatalom tisztelgő részvételét, főhajtását ezeken a nemzetközileg is támogatott emlékezéseken, hanem azt is kifejezésre tudja juttatni, hogy nemzetközi összeköttetései segítségével meg is tudja büntetni a közömbösséget. Egyesek azonban hivatali előmenetelük bebiztosítása céljából, mások pedig fontos tisztségek várományosaként jártak ezekre a gyászszertartásokra. Az egyik ilyen díszelgésre Antall József kérésére magam is bevonultam Antall József oldalán, kivédendő az antiszemitizmus vádját. Sűrű morgás fogadott, ki azonban nem utasítottak és a vádat is fenntartották, sőt fokozták is. Rám nézve tehát semmit nem hozott az egyébként őszinte főhajtás, Antall részére azonban lehet, járt valamicske haszonnal.

Módosítás: ( 2011. május 22. vasárnap, 08:59 ) Bővebben...
 

Csurka István:Történelemhamisítás - Cellainformációk

E-mail Nyomtatás PDF

Nagyon tetszik nekem ez az új, többértelmű szó. Eredetileg a mobiltelefonok emberi közléseinek rögzítésére és tárolására vonatkozik, és a mobil-internet átjárhatóság révén az internet-kapcsolatok rögzítése, tárolása is belefér. Ma már az egész emberiség ellenőrizhető. Kimondhatatlan mennyiségű csevegés, gondolatközlés, szerelem és összeesküvés rögzítésével a „szervek” mindent tudnak. Gondolnak egyet és visszatekerik a szalagokat és felfedezik a politikailag nem korrekt pasit vagy a szeretőjét. Valahol léteznek bitang nagy számítógépek, amelyekben minden emberi közlést tárolnak és megfelelő hívószavakra előhívhatnak. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy miközben ezek a találmányok soha nem látott közlési szabadságot, elképzelhetetlen érintkezési felületeket nyújtanak az emberiségnek, egyszersmind ugyanennyire ellenőrzötté is teszik, és a világpolitika részévé teszik. Cellainformációk nélkül a NATO vezérkar meg se mozdul. Ma már a birkapásztor nincs egyedül a pusztában, mobiltelefonjával bármelyik tudós vitaműsorába bekapcsolódhat, láthatja is a világeseményeket, de vigyázzon, mert ha illegális birkapörköltre hívja meg hortobágyi vagy beduin barátait, rajtaveszthet. A nyáj tulajdonosa – rendszerint a Világbank – zofort megtudja, hogy nem a farkas rabolt el egy bárányt, hanem ő, a mobilos pásztor szemelte ki, csillapíthatatlan barátkozási, társalgási, netán közös birkapörkölt utáni lerészegedési igénye kielégítésére. Ez pedig veszélyes is lehet. Az ilyen pusztai összejöveteleken politikailag nem korrekt beszélgetés is kialakulhat, ebből pedig összeesküvés fejlődhet ki. Ezt a Világbank nem szereti.

Módosítás: ( 2011. május 22. vasárnap, 08:59 ) Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség