Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2024. július 13, szombat, Jenő napja van. Holnap Örs és Stella napja lesz.

Csurka István: A proletárpárt mindig a rombolásra szerveződik meg

E-mail Nyomtatás


Ma a Jobbikban mély, vak, sűrű Fidesz-ellenesség és Fidesz-gyűlölet dívik

Tiszta választás esetén semmi esélye sincs a nemzeti-polgári oldal, a Fidesz győzelmét megakadályozni. Ezért folyamodnak a piszkos trükkök eszközéhez, a csalásokhoz és a más pártok mögé bújás bevált bolsevista módszeréhez. A bolsevista felsőbb utasításra gátlás nélkül beépül, bázist épít ki, rákos burjánzást indít el és átveszi a hatalmat az eredetileg egészen más céllal és eszmékkel indult szervezetben.

Végszükségben felfedezik magukban a hazafit, a baloldalit, a nyugdíjasok istápolóját, a keresztényt és a magyart. Mindent, amit eddig üldöztek, most nagyon vállalnak. Néhány perc és kihirdetik, ők számolták fel a BKV-bűnözést. Méghozzá hősiesen és kommunistához méltóan: a saját kebelükben. Szinte minden bilincsvárományos MSZP vagy SZDSZ-tag. De ők mégis tiszták.

 

Sztalinnak, a véreskezű grúz hóhérnak, Ukrajna kiéheztetőjének, több millió orosz Gulagra hurcoltatójának, amikor a németek már Moszkva alatt álltak, hirtelen eszébe jutott, hogy ő orosz hazafi, és kibontotta a cárok kék és fehér zászlaját, és az orosz nép egy emberként tódult a frontra, és Amerika hatalmas anyagi segítségével és mérhetetlen saját véráldozattal kiverte a németeket az országból és a Reichstagra kitűzte a győzelmi lobogót. Hálából a gaz zsarnok több millió nyugatot megjárt katonát, német fogságba esett hadifoglyot, tisztet és közlegényt Szibériába küldött, évtizedekre. Mivel ezek mégiscsak belekóstoltak a nyugati életformába, megbízhatatlanokká váltak. Most valami hasonló sors vár azokra a szerencsétlen magyarokra, akik kiharcolják a Jobbiknak a választási sikert, akik felülnek a Jobbik-vezetők ádáz hazugságainak. Tegnap bakancsot vettek maguknak és menetoszlopokba szerveződtek, ma pedig kizárogatják őket a pártból és öreg komcsikat, rendőr- és katonatiszteket, kétes hírű üzletembereket raknak a helyükbe, mert már pozíciókért, dohányokért megy a harc. A fiúk látszólag a szegény falusi népet védték a terjedő cigánybűnözéssel szemben, valójában eszközökké váltak a felső tízezer, a bankároligarchia és az MSZP–SZDSZ hatalom kezében. Miközben elterjesztették Vona Gábor hősi, magyarvédő képét, a Jobbik a magyarellenes hatalom bábjaivá lett. Ugyanúgy csapják be választóikat, mint az MSZP a lakótelepi prolikat, akik nélkülözve is az MSZP-re szavaztak, mert elhitték, hogy az majd visszahozza nekik a régi szép gulyáskommunista időket.

Az MSZP 2002 óta két cikluson keresztül kormányozta az országot. Valójában azonban nem kormányzott, hanem hazudozott és lopott, miként azt az őszödi beszédben is elismerte Gyurcsány Ferenc kormányfő. A kormány és kormányzó pártok által elkövetett lopások és rablások sokkal nagyobb arányúak voltak, mint amire a BKV-botrányban fény derül. A lopás és rablás tulajdonképpen az egész ország módszeres kifosztását jelentette. A kormányszintű módszeres lopások egyelőre még fedve vannak. A Gyurcsány-kormány és a két kormányzó párt az MSZP és az SZDSZ oly mértékben elmaffiásodott, s a harácsolásnak és rablásnak olyan technikáját fejlesztette ki, amely a magyar történelemben páratlan.

2002-ben, amikor ez a társulat Medgyessy-kormány néven színre lépett, tulajdonképpen a Kádár–Aczél-rendszer restaurálása volt a célja, mégpedig a Horn-korszak proli jellegével szemben inkább valami SZDSZ-es simulékonyságot szerettek volna felmutatni. Medgyessy Péterben, noha az utolsó pártállami MSZMP-kormányoknak is tagja volt, mint bankár-szépfiúban SZDSZ-es vágyak éltek. Őt azonban hamar félretolták, mert rájöttek, hogy a maffiás szerzés-rablás erősebb eszközöket kíván. Kiderült, hogy nem a Kádár–Aczél-rendszerrel kell itt játszadozni, hanem egy sokkal céltudatosabb kizsákmányolást kell bevezetni. Gyurcsány beletekert a konvergenciaprogramba. Sokkal gátlástalanabb hazudozásba kezdett, mint ahogy Medgyessynek egyáltalán kifért a száján. De pontosan tudta, hogy rendszere előbb-utóbb összeomlik, tehát az országot gyorsítva kell kirabolni. Valószínűleg nem sejtette, hogy 2006-ban kap még négy évet a nemzetközi nagytőkétől. De a pénzügyeket, a médiát és választási csalásokat is kezében tartó háttérhatalom úgy irányította a dolgot, hogy kapjon még egy ciklust, ám ezalatt tarra kell vágni Magyarországot. Ettől megijedt és nemcsak elmondta, hanem ki is szivárogtatta az őszödi beszédet, és utána, október 23-án rendőrterrort rendeltettek el vele, ami annyira jól sikerült, hogy majdnem két évre lekötötte a figyelmet. Közben csak melegfelvonulásokat és faluszéli cigánygyilkosságokat kellett rendezni, valamint meg kellett szervezni a Jobbikot. De ezt sem az MSZP mint párt csinálta, hanem ezt is a titkosszolgálatiak szervezték, mint az utcai harcokat és a tévéostromot.

Ez egy új politikai program. A nemzet baloldali átkarolása jobboldalról, sőt szélsőjobbról. A Jobbik valójában az MSZP-SZDSZ fiókszervezete.

Ilyet csak az tesz, aki a néppel mit sem törődik, az országgal nem tud mit kezdeni, de a hatalmat nagyon akarja. Gyurcsány Ferencben ezek a tulajdonságok megvannak. Egész garnitúrája csak egyéni haszonszerzéseivel, off-shore cégeivel, birtokszerzéseivel van elfoglalva. Az MSZP az utóbbi három évben megszűnt pártként működni, ma csak egy párt formájában működő maffiaszervezet. Van tagsága, választmánya, elnöksége, időnként belső választásokat tartanak benne, de az irányítása bűnszövetkezetszerű.

Mindent a „keresztapák” döntenek el. A keresztapák és a titkosszolgálatiak között szoros a kapcsolat, mondhatni családi. Ennek a maffiaszervezetnek volt az a feladata, hogy a magyar társadalmat eljuttassa a csőd széléig és az IMF-hitelig, azaz a teljes kiszolgáltatottságig. Amikor ezt nyélbe ütötték, Gyurcsány átadta a miniszterelnökséget Bajnai Gordonnak, az üzlet- és maffiatársnak, aki ezt más, új maffiózókkal vállalta.

Arra nézve, hogy hogyan tudott választást nyerni két alkalommal is, de különösen 2006-ban ez a tőről metszett bolsevista párt, Orbán Viktornak van egy éles elméjű, szellemes és pontos levezetése. Szerinte az MSZP és az SZDSZ kormányai a kétsávos autópálya külső sávján előre, a belsőn meg szembe mentek a forgalommal. Már Horn idejében is a Bokros- csomaggal mindenünnen kivonták az állami gondoskodást, a pénzt, a belső sávban nem adtak sehová, ahová az államnak kötelessége lett volna adni, a külső sávban viszont növelték a járadékból élők létszámát. Fokozatosan kivonták a pénzt az egészségügyből, az oktatásból, az önkormányzatokból, a magyar vállalkozások támogatásából, de ugyanakkor nagymértékben növelték a járadékból élők, azaz az államra szorulók körét, létszámát. Így egyre több lett a nehezen élő ember, aki rá is szorult a kis járadékra és nem vette észre, mennyire kevés ez a járadék. Kicsi, de biztonságos. És a kormány adja. A párt. Ezzel növelték a saját szavazótáborukat. Nem csak a cigányokra kell ebben az esetben gondolni, akik a megszületett, de nevelésben nem részesített gyermekeikből tengődnek, hanem a mindenféle járadékot, rokkantnyugdíjat, egyebet kapó tömegekre is, mindenkire, aki nem dolgozik, mert sokszor nem is dolgozhat, de az állami segélyből valahogy megél, eltengődik.

Olyan ez, mint a fagyhalál. A végtelen hómezőkön vánszorgó katonát is valami édes álom lepi el, amikor lerogy a hóbuckára, a napról napra tengődő embert is valami végtelen hála fogja el, amikor csenget a postás az aprócska nyugdíjjal, tudja, hogy nem lesz elég a következőig és az adósságokat is törleszteni kell, de mégis, mégis megjött. Itt van. Az MSZP-kormány megküldte.

Ez ördögi technika.

Az ember azt gondolná, hogy ezek dühösek a szegénységük miatt. De fordítva van: hálásak. És az MSZP-re szavaznak. Orbán Viktor szerint az MSZP abba bukott bele, hogy az erre az emésztőrendszerre – mert ez tulajdonképpen az, ember- és nemzetemésztés – költhető pénz elfogyott. A magyar államkötvényt 2008-ban már 12%-os kamatra se jegyezte le senki a világon. Ezt a rendszert és az államot már hitelből sem lehet fenntartani. Orbán feltárása egy a dolgokat mélyen meglátó és belülről is – azaz a miniszterelnöki székből is – ismerő emberé. Ha járadékosok nem kapják meg a mélyen a létminimum alatti élethez szükséges járadékot, káosz és anarchia törhet ki, etnikai villongásokra kerül sor, ezért az IMF és az EU megmentette az országot a csődtől. Felállították a Bajnai-kormányt és kinevezték válságkormánynak és mindent megpróbáltak a világválságra kenni. Csakhogy a magyar válságnak jóformán semmi köze sincs a világválsághoz. Kizárólag az Orbán által leírt rendszerből következik.

1989–1990 és 2009–2010 párhuzama

A nyolcvanas évek végén megbukott egy világrend. Most megint megbukott egy rendszer, egy világrend. Akkor a szovjet szocializmusnak, vagy ahogy mondani szerették, a kommunizmus építésének világrendje bukott meg, most a liberális piacgazdaságé. Előbb a Szovjetunióé, most az USA-é. Ugyanúgy, mint 1989-ben: kimerült. Most pedig a helyébe léptetett egész liberális piacgazdaság világrendje mondott csődöt. Ennek a világméretű bukásnak húsz évvel ezelőtt is Közép-Európa és különösen Magyarország volt a magja, most is az. Itt került a csődhöz legközelebb a fent leírt hatalomgazdaság, olyannyira, hogy csak az IMF volt képes megmenteni. Az IMF tehát a csődtől megmentette a rendszert, de a vezető pártjait már nem, azokkal leszámolt. A nemzetközi nagytőke most új irányítási, megszállási technikát keres Magyarországon. Tisztában van vele, hogy most új korszak, Fidesz-korszak következik, s látja, beépített emberei is jelzik, hogy a Fidesz és Orbán nemzeti érdekű politikát kíván folytatni, új irányt akar szabni a dolgoknak. Ezért arra törekszik, hogy ez az új irány minél korlátozottabban tudjon érvényesülni. Ne legyen az új kormány mögött kétharmados, alkotmányt is módosítani képes országgyűlési többség. A nép lehetőleg ne érezze meg a változásokat, legyen elégedetlen, követeljen lehetetlen, keresztülvihetetlen változásokat, legyenek etnikai villongások, legyen depresszió az országban. Az új kormány folytassa a Bajnai-kormány megszorító intézkedéseit, ne induljon meg a munka, és a létezés, a megélhetés maradjon nagyon nehéz. Ennél többre pillanatnyilag nem futja, mert az egész világrend bukófélben van, az egész liberális hegemónia a végét járja.

Most a Jobbik a jobbról való megkerülés, átkarolás, tisztán baloldali és nemzetközi érdekeket szolgáló áljobboldali szélhámosság, a Fidesz utáni legerősebb párt. És a nemzetköziségnek ebben a pártban van minden reménye. Ezzel kívánják megakadályozni a magyar kibontakozást, ezzel akarják a jobboldali konjunktúrát eredménytelenné silányítani.

Létrehoznak tehát egy olyan radikális pártot, amelyet ők irányítanak, amely valójában az ő kezükben van és álradikális. Ez kétségtelenül mély és bölcs előrelátásról tanúskodó politika, de velejéig magyarellenes. Ennél többre pillanatnyilag nem futja, mert az egész világrend bukófélben van, az egész liberális hegemónia a végét járja. Orbán helyesen állapítja meg 2009-es kötcsei előadásában, hogy Magyarországon jobboldali konjunktúra van.

Ezért futtatják a Jobbikot, átvétetve és zanzásítva a MIÉP végiggondolt eszméit, mert a Jobbikban nincs egyetlen eredeti, saját gondolat, csak innen-onnan átvett töredékek. Minden, ami jól hangzik. Az, hogy az innen-onnan összeszedett jelszavak közt van-e összefüggés, magukat a vezetőket sem érdekli. Egyedül a cigánykérdés kezelését tünteti fel a sajtó saját ötletként. Ezt adják el úgy, mint a legnagyobb eredeti Jobbik találmányt, ami toborozza a szegény falusi népet, amelyik szenved a cigányok bűnözésétől, tolvajlásaitól és rablásaitól. De ez sem így van. A cigányellenesség és a szegény nép megvédése a cigányoktól – blöff. A Gárda és a Jobbik valójában soha senkit nem védett meg a cigánybűnözéstől, ezt csak a liberális sajtó állította be így.

Ez valójában egy profi kampányműhelyben kidolgozott kampányfogás, amellyel csak az egész sajtó segítségével és állandó támadásokkal lehet szavazókat fogni. Az egész meg van szerkesztve: azt állítják, hogy a cigányok félnek a menetelő Gárdától, mint ahogy a zsidók is félnek a Gárda öltözékétől és jelvényeitől, Árpád-sávos zászlaitól. Vona, a Magyar Gárda alapítója mai imázsa cigányellenes, halovány antiszemita felhanggal, de a végén hősi antifasiszta harcos lesz. Ságvári Endre és Sallai meg Fürst.

 

(2010)

 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség