Hírek

MEGJELENT a MAGYAR FÓRUM XXVIII. évfolyamának 34. száma!

E-mail Nyomtatás

A tartalomból:

Märle Tamás: Újra nagy és boldog

Ez a nyár más volt, mint a jó pár ezt megelőző. Júniusban óriási láng gyulladt a szívekben, és ez a láng újból felkapott az előző két hétben. Ennek egyik különös jelére hétfőn lettem figyelmes, amikor észrevettem, hogy a fodrásznő egyszerre háromféle piros-fehér-zöld karkötőt viselt, pedig az elmúlt tíz évben biztosan nem láttam egy nemzeti jelképet sem a fodrászatban, de még szóba se kerültek efféle témák. Hogyan jutottunk el idáig? Élesen emlékszünk még mindannyian a labdarúgó Európa-bajnokság okozta eufóriára, amikor Dzsudzsák Balázs szavai szerint 15 millió magyar küzdött a pályán, melynek eredménye a boldogság, a büszkeség és az egység szavakkal írható le. Most pedig ez a 15 millió ember ismét együtt örülhetett Hosszú Katinka, Kozák Danuta és a többiek páratlan sikere láttán.

A kép nagyításához kattintson IDE!

Bővebben...
 

Legfőbb szellemi és politikai irányítónk

E-mail Nyomtatás

Geopolitikai helyzetünkből fakadóan mindig is a germán birodalomépítés, a szláv fegyverkezés, délről pedig a bizánci veszély, majd az iszlám invázió szorításában éltünk. Államalapító királyunknál jobban senki sem kezelte ezt a helyzetet, nem hiába nevezte Szent Istvánt legfőbb szellemi és politikai irányítónknak Bajcsy-Zsilinszky Endre. Szent István megőrizte függetlenségünket Bizánccal szemben, majd II. Baszileosz császárral szövetséget is kötött, a kijevi orosz állammal pedig mindvégig jó kapcsolatokat ápolt. Ezeknél jóval érdekesebb – és különös aktualitással is bír –, milyen kapcsolatot tartott fenn a Német-római Császársággal.

Bővebben...
 

Csurka István: Szent István ünnepén

E-mail Nyomtatás

Az ezer évvel ezelőtt történt gyökeres magyar rendszerváltást ünnepeljük, mi, kései rendszerváltók, akiknek éppen az a nagy sérelmük, hogy nem sikerült sem erővel, sem bölcs belátással gyökeressé és alapossá tenni rendszerváltásunkat. István megkoronázása egy hosszú, több évtizedes folyamatnak volt a beteljesedése, és egy új gazdasági, politikai és kulturális rendszernek a megszervezését, ezeréves útra indulását jelentette. A magyarság ezer évvel ezelőtt ahhoz volt szokva, hogy a legjobbjai vezetik, azok irányítják. A nép, a nemzetségek, a törzsek igényelték ezt a vitéz, bátor, erőskezű, vér szerinti vezetést. A keresztény hitben felnevelt, hívő István belső meggyőződése szerint cselekedett, szuverén úrként, s az idő igazolta tette helyességét. Ezen a dús földön, amely a bőség áldását és a rendkívüli szépség igézetét nyújtotta, a nemzethalál árnya lovagolt az éjszakák csendjében. Bátornak, okosnak, műveltnek és kivételesnek kellett lennie annak a népnek, amelyik itt, s ezen körülmények között a megmaradás mellett döntött, államot alapított.

Bővebben...
 

A szegények pártfogója a betolakodókkal nem bánt kesztyűs kézzel

E-mail Nyomtatás

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált. Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók. (Mt 7,24–29)

Ezer esztendővel ezelőtt Szent István királyunk felismerte, hogy házat, hazát csak jó alapra érdemes építeni. Ez az jó alap pedig Jézus Krisztus. Meg volt arról győződve, hogy csak akkor maradhatunk fenn, ha keresztényekké leszünk. Bizonyítja a történelem, hogy első királyunk jól gondolkodott. Mert a sok szenvedés ellenére túléltünk minden fájdalmas csapást: Muhit, Mohácsot, Trianont, a két világháborút és a szovjet uralmat, a liberálbolsevik tobzódást. S lám mégis élünk. A szenvedést nemcsak az ő népe, hanem ő maga is kénytelen volt megtapasztalni. Elveszítette egyetlen, számításba jöhető, alkalmasnak mutatkozó utódát, a trónörökös szent Imrét. Ismerte az embert, ismerte a pogányságból még éppenhogy kikeresztelkedett esendő népének természetét. Az idős kor terheit is hordozva, súlyos betegen, érezte halálának közeledtét. Megtapasztalta létének korlátait. Emberileg kilátástalannak látta műve, az általa megalapított keresztény Magyarország jövőjét. Emberileg nézve tehetetlen volt, kicsúszni látszottak vaskezéből a dolgok, az események.

Bővebben...
 

Egy nagy keleti blokk lehetősége

E-mail Nyomtatás

Sajtójelentések szerint a magas rangú kínai katonai vezető hétfőn Damaszkuszban találkozott Szergej Csvarkov altábornaggyal, a szíriai fegyverszünet betartásának megfigyelésére létrehozott szíriai központ orosz parancsnokával is. Erről azonban további részleteket nem közöltek. Megfigyelők szerint az utóbbi időben több jel is arra mutat, hogy Peking – térségi érdekeinek védelme érdekében – fokozni kívánja szerepét a közel-keleti térségben. Erre utal szíriai különmegbízottjának márciusi kinevezése is. A feladattal Kína volt iráni nagykövetét, Hszie Hsziao-jant bízták meg.

Bővebben...
 

A Soros-korsó

E-mail Nyomtatás

A magyar közmondás úgy tartja, addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.

Akármekkora fedésben működnek egyes személyek szervezetek, a dolgok előbb vagy utóbb napvilágra kerülnek. Pont most két éve felkeltette a figyelmünket, hogy a balliberál banda szócsövei milyen kitörő örömmel idézték Clinton arcátlan mondatát Magyarországról. Csak csodálkoztunk, hogy az Amerikában is pénz- és hatalommániákusként elkönyvelt, kifejezetten az olajlobbi emberének tartott, mára megroggyant Clinton, aki maga nyolc évig ült az elnöki székben és éppen az Obama utáni ciklusra kezdett gyúrni, konkrétan az olajlobbinak kedves feleségét készült beszuszakolni elnökjelölti státusba, miért tartotta szükségesnek beszólni Magyarország kormányának egy meglehetősen durva mondattal: „Általában ezek azok a figurák, akik örökké hatalmon akarnak maradni, és pénzt csinálni.” Éppen ő, aki százmillió dollárt is meghaladó összegre úgy tett szert, hogy állítólag „beszédet mondott” olyan államokban, mint Katar, Szaúd Arábia és Norvégia. Még furcsább, hogy a beszédes Bill után az egyébként csendes Barack is kikelt Magyarország ellen – a megfogalmazás szerint – a „civilek” vegzálása miatt. Ezek a „civilek”, mint emlékezhetünk a norvég pénzeket az utolsó eurócentig benyelő érinthetetlen és elszámoltathatatlan „civilek” voltak.

Bővebben...
 

MEGJELENT A HAVI MAGYAR FÓRUM AUGUSZTUSI SZÁMA!

E-mail Nyomtatás

A tartalomból:

A pozsonyi csata

Jövőre ünnepelhetjük a dicsőséges pozsonyi csata 1110. évfordulóját, melyben a magyarok döntő győzelmet arattak Liutpold őrgróf seregei felett, aki Pannónia megszerzése érdekében tört a törzsszövetség területére. Az ütközetben aratott diadal nyomán a Dunántúlon is megszilárdult a magyar uralom; ezt követően aztán 130 évig nem lépett ellenséges katona hazánk földjére. Árpád és alvezérei 895 után megérkeztek a Magyar Adorján által leírt magyar őslakosok által sok ezer éve lakott Kárpát-medencébe, (Semino tanulmány, Science folyóirat 2000). Árpád és népe Anonymus gestája szerint is, békében voltak az itt élő hasonló nyelvet beszélőkkel. Liutpold őrgróf 907­es hadjáratának célja ennek megfelelően, innen a magyarok kiűzése volt, amihez komoly segítséget kapott Hatto mainzi érsektől – a pápától és a német egyháztól is. Becslések szerint Ennsburgban 907 júniusában mintegy 100 000 katona gyűlt össze, akik Liutpolddal és Theotmár salzburgi érsekkel az élen hamarosan megindultak, hogy – a krónika szavai szerint – kiirtsák a magyarokat.

Bővebben...
 

Csorja Gergely: Az évszázad külpolitikai baklövése

E-mail Nyomtatás

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió nagy államai, köztük elsősorban Németország és Franciaország, felmérhetetlen hatású külpolitikai hibasorozatának lehetünk tanúi. Az elmúlt évszázadok történelméből számtalan alig érthető baklövést sorolhatnánk fel, melyeket nagyhatalmú államok vezetői követtek el. Ez a mostani hibasorozat feltehetőleg a nagyképűség, a szűklátókörűség, az ostobaság és a harácsolás különös egyvelegének mintapéldájaként vonul be a történelembe. Adott a Közel-Kelet legnagyobb katonai és egyik legnagyobb gazdasági erejű állama, Törökország. Törökország földrajzi helyzete meghatározó. Nem csak a három nagy civilizáció, a Nyugat, az Ortodox civilizáció – ma lényegében Oroszország – és az Iszlám civilizáció határán helyezkedik el, de ráadásul az Európát, Ázsiát és Afrikát összekötő szárazföldi folyosót teljesen uralja. Ha valaki Ázsiából vagy Afrikából Európába akar jutni, akkor az egyik legfontosabb útvonal Törökországon keresztül vezet.

Bővebben...
 

Csurka István: Az összeesküvés valóság

E-mail Nyomtatás

A SZER állandó lejáratásai következtében, a nem Aczélhoz tartozó pártemberek jelentős hátrányba kerültek. Megvetés vette körül őket, hogy még a reformereket is akadályozzák. Beszorultak az „ellenforradalom” sarkába. Meglehet, emiatt nem érezték rosszul magukat, és kedvükre való volt a harcias magatartás. De azt már azért nem hiszem, hogy a magyarságnak nagyobb kárt okoztak volna, mint Aczélék, és hogy számukra nem lett volna éppen olyan közömbös a nemzet sorsa, mint az aczélbojok számára. A pártbeli reformerek támogatása a müncheni adóban nem tartott sokáig, a rendszerváltás idejének eljöttével már a mai Szabad Demokraták Szövetsége ősképződményeit és ezeknek a hangadóit favorizálták, és mire eljött a pártalapítás és a hatalomfelosztás, addigra az addig első számú reformernek tekintett Pozsgay Imréről is kiderítették, hogy mégiscsak kommunista, és kiálltak alóla. Egyedül maradtak a színen Kis Jánosék, Rajkék, Petőék, az ávóscsemeték. A Szabad Európa Rádió közreműködése nélkül nem úgy végződött volna a „négyigenes” népszavazás, ahogy végződött, és az első választás eredménye sem az lett volna, ami lett. Aczél titkos tárgyalásai tehát azt a kört juttatták máig ható előnyökhöz az akkor legfontosabb tájékozódási forrásban, amelyik ma is uralja a magyar médiumokat. Ezek az erők ülnek a kereskedelmi tévécsatornák kamerái előtt, ez a hang szólal meg bennük.

Bővebben...
 

Egy magyar ügy

E-mail Nyomtatás

Az a veszély, amit a zsigereinkben érzünk, nem gazdasági vagy nem csak gazdasági és nem csak politikai, hanem sokkal több annál: egy nagy, mindent felégető nemzeti katasztrófát érzünk közeledni. (Csurka István)

Nagyon sajnáljuk, de aki nem érti meg, hogy október 2-án el kell menni és a kötelező betelepítésre nemet kell mondani, arra a kiállása hiánya miatt, mint a nemzet sírásójára kell tekintenünk. A Fidesz jóformán a semmiből teremtette elő a muníciót ehhez a háborúhoz, de előteremtette. Összefogást hirdetett, kétharmadot kapott, és kilépett a korábbi semlegesség félreértett szerepéből. Ezért a Fideszt – kiemelten Orbánt – gyűlölők (írott sajtótermékek, TV csatornák, rádiók, folyóiratok, közvélemény-kutatók, online felületek, külföldről is támogatott háttérintézmények, személyek, és a kisebb hatású ellenzéki pártokhoz tartozó szócsövek és szerkesztőségek együttesen, mint a Népszabadság, Népszava, 168 óra, Élet és Irodalom, Magyar Narancs, RTL Klub, az ATV, a Klubrádió, a Mozgó Világ, Hahn Endre, a Political Capital, Bolgár, Bruck)megnevezésével elsősorban tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget, hogy utólag senki se mondhassa, hogy ő nem tudta. Másodsorban azt a méretes hazugságot szeretnők cáfolni, ami a Fidesznek, mint pártnak a korlátlan sajtóhatalmát szajkózza. Ami nincs neki.

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség