Hírek

Märle Tamás : MAGYAR TESTVÉR

E-mail Nyomtatás

Egy nemzeti ünnep, ha pusztán tisztelgés, főhajtás lenne a hősök előtt, úgy nem sokat érne. Ahogy távolodunk az eseménytől, úgy veszne egyre inkább a múlt ködébe, mi is történt 1848-ban vagy éppen 1956-ban. Igazi értelmet akkor nyer az ünnep, ha minél jobban megismerjük hőseink tetteit, és életüket példaként állítjuk magunk és a jövő nemzedékei elé. Ez a cél vezetett minket, amikor az emlékév kapcsán meghirdettük mozgalmunkat márciusban: 1956 hősei a mi hőseink! Legyünk mindannyian büszkék rájuk! Hála Istennek olyan sokan csatlakoztak felhívásunkhoz, hogy ’56-os rovatunkba egész évben színvonalas anyagok érkeztek – és érkeznek a mai napig –, így a rovat kitart egészen az év végéig. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a rengeteg értékes egyéni élményt és megközelítést egy kötetbe foglaljuk, és így tárjuk a nagyobb nyilvánosság elé.

Bővebben...
 

A múlt ismerete a jövő záloga

E-mail Nyomtatás

Hogyan jutott el a magyar katona a forradalomig?

A forradalom előtt a Magyar Néphadsereg főhadnagya voltam. Kik is voltunk mi? Janicsárok? Nem. Bár mindent megtettek, hogy azok legyünk. Több száz kilométerre elszakítottak bennünket családunktól. Tisztavatásom előtt rám kérdez a parancsnok: – Hová akarsz kerülni? Pest nem megy. – Délvidéki vagyok, őrnagy bajtárs, Bajára szeretnék kerülni. – Rendben van! Két hét múlva landoltam Gyöngyösön. Minden évben áthelyeztek bennünket. Alig ismerkedtem meg a szőke Zsófival, már Egerbe kerültem, és ott a barna Erzsi még ma sem tudja, hová tűnt el oly hirtelen egy ígéretes randevú előtt az a ragyás képű hadnagy.

Bővebben...
 

Az én fegyverem a fényképezőgép volt

E-mail Nyomtatás

Az első pillanatoktól a néma tüntetésig

Sokakat megszégyenítő frissességgel nyitott ajtót budai lakásában Hámori Vilmos, aki születése óta, egészen pontosan 1923. január 20-a óta él egy Margit körút feletti kis utcában. Szenvedélyes fotós, aki a forradalom idején készült képeit három albumba rendezte. A fényképek mellett izgalmasabbnál izgalmasabb történeteket osztott meg velünk.

Meg tudja mondani, hány szomszédja volt az elmúlt évtizedek során?

Elképzelésem sincs, főleg manapság, amikor mások már úgy cserélik a lakásukat, mint én az ingeimet. Ezt a lakást még nagyapám vette 1892-ben, amikor megépült a ház, én meg már kilencvennegyedik éve lakom itt. Innen jártam a Budai Várba, a Szabó Ilonka utcába az Állami Mátyás Király Gimnáziumba, ahol főleg felvidéki és erdélyi menekült tanárok alkották a tanári kart. Olyan nevelést kaptunk, amit senki sem felejtett el közülünk.

Vili bácsit az egyetemi évek alatt érte a háború. Miként vészelték át ezeket az időket Budán?

A Műszaki Egyetem hallgatója voltam, amikor 1944 decemberében mint mérnökhallgatók megkaptuk az utolsó eligazítást. Közölték velünk, hogy az egyetemet az év végén kitelepítik Németországba. Négyen-öten összeálltunk, és a tanszereinket, füzeteinket, könyveinket egy ládába összecsomagoltuk, ezek lezárattak és Németországban nyitották csak fel. Közölte velünk a dékáni hivatal, hogy hallgassuk a Budapest 1 rádiót, az majd bemondja, hogy mikor lesz az indulás Németországba. Drága édesapám, mikor ezt megtudta, azt mondta: „Édes fiam, rosszat sejtek, az ég áldjon meg, ne menj ki az egyetemmel Németországba, maradj itthon!” Mondtam, hogy akkor katonaszökevényként fognak kezelni, mert mi fel voltunk mentve, mint karpaszományos katonák és egyetemi hallgatók. Azt válaszolta, hogy „van neked egy jó keresztapád, menj hozzá Veresegyházra.” Oda is mentem az utolsó előtti vonattal. Veresegyházon a patikában átvettem a fehér köpenyt, átváltoztam gyógyszerésszé és ezért maradhattam meg.

Bővebben...
 

Október végén

E-mail Nyomtatás

A Forradalom emlékére

Hogy is volt akkor, kérdezem magamtól,

S a régi napnak fénye tűz elém,

És a ködöllő csendes őszi tájból

Aranyló lombok úsznak énfelém.

Ősz volt akkor is, csendes őszi reggel,

A Foglár útra tódult sok diák,

Mit nem tettek eddig, dacolva a renddel,

Katonás sorba mindegyik beállt.

Bővebben...
 

MEGJELENT a MAGYAR FÓRUM XXVIII. évfolyamának 42. száma!

E-mail Nyomtatás


A tartalomból:

Märle Tamás: MAGYAR TESTVÉR

Egy nemzeti ünnep, ha pusztán tisztelgés, főhajtás lenne a hősök előtt, úgy nem sokat érne. Ahogy távolodunk az eseménytől, úgy veszne egyre inkább a múlt ködébe, mi is történt 1848-ban vagy éppen 1956-ban. Igazi értelmet akkor nyer az ünnep, ha minél jobban megismerjük hőseink tetteit, és életüket példaként állítjuk magunk és a jövő nemzedékei elé. Ez a cél vezetett minket, amikor az emlékév kapcsán meghirdettük mozgalmunkat márciusban: 1956 hősei a mi hőseink! Legyünk mindannyian büszkék rájuk! Hála Istennek olyan sokan csatlakoztak felhívásunkhoz, hogy ’56-os rovatunkba egész évben színvonalas anyagok érkeztek – és érkeznek a mai napig –, így a rovat kitart egészen az év végéig. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a rengeteg értékes egyéni élményt és megközelítést egy kötetbe foglaljuk, és így tárjuk a nagyobb nyilvánosság elé. Érdekfeszítő visszaemlékezéseknek most sem vagyunk híján, első ünnepi számunkban a szabadságharcosok közül olyan személyek álltak rendelkezésünkre, akik bár tevékeny részesei voltak a forradalmi eseményeknek, a közvélemény előtt eddig mégsem kaptak igazán figyelmet. Egy magas beosztású katona, egy biciklis futár és egy fotós, Hámori Vilmos, akinek egyik fényképét címlapunkon is láthatják. Ezenkívül hasábjainkon találnak egy eddig kevéssé ismert 2001-es interjút Pongrátz Gergellyel, néhány verset, valamint egy cikket egy történelemtanár kollégától, talán a legfontosabbról. Hogyan juttassuk el a fiatalokhoz ’56 üzenetét? Hogyan érjük el, hogy azt a szellemiséget magukénak érezzék? A forradalom tisztaságától kezdve a vidékiek odaadásáig számtalan eseményét lehetne kiemelni a szabadságharc napjainak. 2016 őszén két részletet ragadnék meg. Az egyik az emberek tettvágya, a másik pedig az összetartás.

A kép nagyításához kattintson IDE!

Bővebben...
 

MEGJELENT A HAVI MAGYAR FÓRUM OKTÓBERI SZÁMA!

E-mail Nyomtatás

A tartalomból:

2016 AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉVE

Dr. Pákozdy Ferenc versei

Indro Montanelli:1956 BUDAPEST– A Corriere della Sera kiküldött tudósítója jelenti

A Szovjetuniónak ahhoz, hogy magyarországi pozícióit visszaszerezze, elméletileg ma háborúba kellene lépnie. És ez nem a rendőrség és az állampolgárok közötti harcot jelentené - ahogyan eddig volt -, hanem két hadsereg közötti háborút. És aztán úgy irányítani az egész országot és közvetlen erőszakkal úgy megtartani pozícióikat, hogy még maguk a kommunisták között sem találnának egyetlen egy lelket sem, aki „bábként” rendelkezésükre állna. Ha folytatjuk a feltételezéseket, akkor Magyarországnak a Szovjetunió „gyarmatává” kellene válnia, mert „csatlós ország", legalább is abban az értelemben, ahogyan ezt a kifejezést eddig használtuk, nem lehet többé.

Bihary László: 154 nap a demokrácia börtönében

(Részlet a „Sorozástól szabadulásig” c. emlékiratból)

1956-ot számos kisebb megmozdulás, apró események előzték meg, melyek kelesztő kovászai voltak a forradalomnak. Ebből az egyiket osztotta meg velünk kedves olvasónk, Bihary László, aki életének meghatározó napjait írta meg és bocsátotta szerkesztőségünk rendelkezésére.

Dr. Diószegi György Antal: Magyar hősiesség és egyetemes szabadságüzenet 1956-ban

1956-os forradalmunk szabadságeszménye egy olyan korban mutatott föl igazi fényességet a világnak, amikor a magyarságot már évtizedek óta rettenetes tragédiák tizedelték meg (világháborúk, Trianon, kitelepítés, GULAG). A szabadságvágy az emberi jellem legmagasabb minősége, teremtő ereje: érdemes ezt néhány olyan személyiség sorsán keresztül megmutatni, akiknek életútja a fenti események forgatagában találkozott egymással.

Bővebben...
 

Csorja Gergely: Farkasvakság

E-mail Nyomtatás

A New York Times szerkesztőbizottsága megállapította, hogy Orbán és a többi nacionalista, akik a modern Európa szívében elutasítják a tolerancia és a szabad mozgás liberális értékeit, azt kockáztatják, hogy olyan gyűlöletet keltenek, mely kevesebb mint, egy évszázada világháborúhoz vezetett. A megállapítást egy komplett cikk előzi meg, melyet feltehetőleg Budapesten, esetleg Berlinben fogalmaztak. A mérhetetlenül elfogult írás, mely nem mentes a csúsztatásoktól azt sugallja, hogy pusztán Orbán esetleg egy újabb nagy háború kirobbantásáért lehet felelős. Ez a sugalmazás egy befolyásos amerikai lapban jelenik meg.

Bővebben...
 

Csurka István: A Gyurcsány-rendszer lényege

E-mail Nyomtatás

Esténként megnézek három tévéhíradót. Az egy időben futó két kereskedelmit ugráló kapcsolásokkal, a harmadikat végig. Az ugráló kapcsolással azért játszadozom, mert ami az egyikben az adás harmadik percében lefutott, azt a másik negyedik percében már nem nézem meg és visszaugrom arra, amit emez most ad, a másik pedig csak aztán. Végül az összefoglaló közszolgálatiban megnézem az egészet még egyszer. Ezeket a híradókat egy központból szerkesztik. Csak árnyalatnyi különbségek fedezhetők fel. Az egész nem más, mint egy megszerkesztett és képekkel alátámasztott szóömleny, szózuhatag, agymosás. Most, amióta pénzügyi és bankválság a fő téma, faburkolatos, talán mahagóni bankbelsőket lehetett látni, barna eleganciát, méltóságot, a folyosókon kissé gondterhelten vonuló, majd a súlyos asztaloknál helyet foglaló bankárokkal, főbankárokkal.

Bővebben...
 

Döntött a piac: vége a Népszabadságnak

E-mail Nyomtatás

A Népszabadság évtizedek óta veszteséges. Amikor a kilencvenes években egymás után nyírták ki a jobboldali sajtóorgánumokat, akkor mindig az volt a duma, hogy fenntarthatatlan, veszteséges, ez most már piacgazdaság, itt a gyengék elhullanak. Hát akkor most tessék, drága liberális, szabadpiaci, demokrata barátaink: döntött a piac. Az új tulajdonos nem kívánja tovább finanszírozni a milliárdos veszteséget. Ja, hogyha Titeket érint, akkor az mindjárt más? Hogy akkor a politika avatkozott be? Akkor veszélyben a demokrácia? Akkor ez már kulturális érték, a demokrácia záloga?

Bővebben...
 

A piac végzett a volt MSZP-s napilappal

E-mail Nyomtatás

Szanyi Tibor MSZP-s képviselő szerint amiatt szűnt meg a Népszabadság, mert a tulajdonosnak nem állt szándékában politikai alapon tovább működtetni egy veszteséges napilapot. Korábban a pártnak is meggyűlt vele a baja, a Népszabadság végül a piac áldozatává vált. A napilapot hosszú éveken át pénzelő párt EP-képviselője maga is elismerte: a Népszabadság piaci alapon működésképtelen volt, és korábban a pártnak is meggyűlt a baja a finanszírozásával. Szanyi Tibor nyílt levelében azt írta, üzleti alapon teljesen érthető, hogy a Népszabadságot végül bezárták.

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség