Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2020. május 28, csütörtök, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

PublicisztikaJel – Kép

E-mail Nyomtatás PDF

Maczkó Erzsébet és Rainer Péter kiállítása a Galéria 12-ben

Jel? Kép? Jelkép? Noha kérdezhetetlen a kérdés, mégis tántoríthatatlan az érdeklődésem: mi ötvöződik eme „szentháromságban”? Jelet adni magunkról, érzéseinkről, látomásainkról, egy templomról, az égi fény kékjéről, valamely zugban felejtett tárgyról? Képpé formálni – mi mást tehetne a művész – a boldogságot, az örömöt, a keserűséget, a rettenetet? Mindezt úgy, hogy a szobortárgyban és fotóban megtestesült valóságunk (a szépség egyik formája) jelképpé váljék? Jelképpé, amelyben benne foglaltatik jelen és múlt, régebbi és mai korok izgató lélegzete, s nem kevésbé az elképzelt jövő?

Bővebben...
 

Ahol megtisztul a lélek

E-mail Nyomtatás PDF

Ünnepi hangverseny Esztergomban

„Ilyen még nem volt a rendház és a gimnázium történetében.” „Bachtól a kortárs zenéig mindent hallhattunk kiváló énekesek tolmácsolásában.” „Külön öröm, hogy Medveczky karnagy urat, Sümegi Esztert, Palerdi Andrást láthattuk, hallhattuk.” Ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzottak el június 11-én. Vasárnap 18 órakor az esztergomi barokk ferences rendház és templom 300 éves jubileuma alkalmából nagyszabású, sikeres ünnepi hangversenyt rendeztek a magyar klasszikus zenei élet meghatározó egyéniségeinek közreműködésével.

Bővebben...
 

Félelemkeltések, félrevezetések, valótlanságok

E-mail Nyomtatás PDF

Ellenzéki pártjaink eléggé el nem ítélhető módon egytől egyig a félelemkeltésre, félrevezetésre alapozva és valótlanságokat állítva abban bíznak, hogy e módon juthatnak nagyobb elismerésre a választók körében. Az MSZP azzal állít valótlanságot, hogy hazánkban soha nem látott, és egyre kiterjedtebb szegénység van. Ezt, a szerintük hátrányos helyzetet ők „fizessenek a gazdagok!” jelszó útján ígérik elhárítani hatalomra jutásuk esetén. Ez bizony csak olyan maszlagnak tekinthető, melyre komoly figyelem nem irányulhat, ugyanis a vagyoni viszonyok erőszakos megváltoztatásával operáló baloldal már történelmi vereséget szenvedett. Ugyanakkor pedig nem felejthető, hogy a „fájni fog” mondásukkal és megszorító gyakorlatukkal éppen hogy nem a szegénység felszámolását tűzték ki célul, és valósították meg, amikor nemrég hatalmi pozícióban voltak. Megjegyzendő, hogy egyébként szegénység mindenkor, mindenütt volt, van és lesz. Nyilván így igaz ez ránk nézve is, de azt állítani, hogy mindezért a mostani országvezetés lenne a felelős, az teljes valótlanság. Miért nem virágoztatták vajon fel hazánkat ők, amikor több ciklusban is módjukban lett volna?

Bővebben...
 

Szent Antal napján egy igazi misszionárius távozott

E-mail Nyomtatás PDF

Komáromi János, a ferences világi rend tagja, hittanár és festőművész életének 74. évében, Szent Antal napján, június 13-án adta vissza a lelkét a Teremtőnek.  Feleségével, Máriával hat gyermeket neveltek fel, közülük négyen házasok, ketten pedig a ferences első rend tagjai. Házas gyermekeiktől eddig 18 unokájuk született, s büszkén mesélte sokaknak, hogy úton van a 19. unoka is.

Bővebben...
 

Adjunk lehetőséget a Léleknek

E-mail Nyomtatás PDF

Krisztus nem meghunyászkodásra, megalkuvásra tanít. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy a bűnt el kell tűrni. A bűnt igenis nevén kell nevezni. Amikor a bűn annyira elszemtelenedett, hogy a közélet templomaiba is befészkeli magát, korbáccsal kell kiverni onnét.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadókiának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

(Apostolok cselekedetei 2,1–11)

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség