Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2024. július 15, hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

Csurka István Történelemhamisítás - Az első válság (I. rész)

E-mail Nyomtatás

Pünkösdkor, 2011 kiteljesedő keresztény ünnepén azt hiszem megállapítható, hogy a magyar társadalom elérkezett a kétharmados választási győzelem új állapotának – nem rendjének, mert a válság lényege, hogy ez még nem új rend, és különösen nem rendszer, hanem csak egy új rendszer felé való törekvés – első válságához. Ezt a válságot nem kielégítő egyszerűen a kormány, a Fidesz válságaként leírni, mert éppen az a lényege, hogy az egész társadalom válsága. Benne van a kormány, azokkal együtt, akik a választási győzelmet kivívták és ma is kitartanak akkori döntésük mellett, de benne vannak a régi hatalombirtokosok, megszűnt és még létező pártjaikkal és intézményeikkel, és a mindent elvesztés félelmével a fejük fölött és benne van a passzív nép vagy tömeg is. De benne van a dolgozni és létezni alig kívánó falu, a helyét és szerepét kereső város, valamint az elherdált főváros is. A válság abban áll, hogy senki sem tudja, hogy mi történik vagy, hogy történik-e valami. A régi áll fenn, más töltéssel, más színben, más zászlókkal, vagy valami újszerű dolog, aminek még nincs jellege. És ereje. A bizonytalanság válsága áll fenn. A magyarság nem tudja mi a tét. Ez a válság lényege.

Bővebben...
 

Csurka István: Történelemhamisítás - Bohóc charta

E-mail Nyomtatás

Lassan számoznunk kell a chartákat. Az első, a Nr.1-es, a Horn Gyula ittasságával és proletárjainak emlék-vasökleivel feldúsított volt a legnagyobb, a Lipótváros gazdag aczégyörgységében piknikké lohadó és a Hollán Ernő utcai Gyurcsány-Gyurcsánynés harmadik már egészen Aprócskára sikeredett. Ám, ha az SZDSZ főemberek által mindig szorgalmasan látogatott melegbüszkeség-tüntetéseket is chartás indítékúnak fogadjuk el, márpedig miért ne, amikor azok voltak kábítószerestül, akkor bizony már magasabb értékű számjegyeket kell írnunk. Kétszámjegyű charta sor rondítja tehát beteg rendszerváltásunkat.

A magyarországi charta még nincs fenomenológiailag, azaz jelentéstanilag és fogalmilag meghatározva. Nehéz is, mert ha elfogadjuk, hogy „két magyar három párt”, akkor egy charta ügyvivő már maga is legalább háromféle mozgolódást szervez, és egy chartának annyi ügyvivője van, ahány bakancsa.

A legújabb charta, bohóc-charta lesz, legalábbis így van bejelentve. Még nem látjuk, hogy ez a bohóctüntetés kibővítése, magasabb szellemi régiókba emelése lesz-e az eddigi charták politikai laposságainak, egyhangú nemzetellenességének, hiszen minden jó bohóc filozófus. Még nem tudjuk, hogy jó bohócok állnak-e össze, leffegő tappancsaikkal, sipkájukkal, s hogy melyik mennyi hasfalrepesztő ötletet, „van mást” ráncigál elő bohóc nadrágjából, vagy pedig csak a Lukács–Marx- iskola bohócnak álcázott filozófusai bújnak elő és fetrengenek meg a saját fűrészporukban. A jelek arra mutatnak, hogy így lesz.

Bővebben...
 

Csurka István: Történelemhamisítás - Melegháború

E-mail Nyomtatás

Miközben Orbán Viktor a fejlett országok jubileumi gyűlésén új világrend közös felépítéséért harcol, s vonja magára a nem is mindig jóindulatú figyelmet, s a munka alapú társadalomra való átállást sürgeti, egyszóval óriási jelentőségű támadást indít minden régi, minden pénzügyi diktatúrában, kiszorításban, IMF-rombolásban fogant dolog ellen, addig idehaza kormányának bágyadt kultúrpolitikája egymás után teszi a felesleges gesztusokat a – lejárt lemeznek.

A lejárt lemezt most éppen Alföldi Róbertnak hívják. Az utóbbi napok híreinek egyik főszereplője ismét botrányt kavart, mert ez életének lényege, s az ő legfőbb adottsága. Egy ember, akinek minden megjelenése, akár a színpadon, akár a flaszteron, maga az „előbújás”, szakszóval coming out. Hanghordozása, nőiessége, s mindezek eredőjeként állandósult nyeglesége annak az emberi létformának – a népnyelv másként nevezi ezt, talán pontosabban – a megjelenítőjévé teszi, ami mára Európa egyik veszélyes betegségévé vált és fronttá szerveződött. Alföldi a meleg-kultusz vezérképviselője.

Bővebben...
 

Csurka István: Történelemhamisítás - Szerzett joggal a kormány ellen

E-mail Nyomtatás

Állapítsuk meg, hogy sokféle szerzett jog létezett a magyar történelem során. Szerzett jog volt például báró Hatvani Deutsch Lajosnak és családjának a bárói cím használatához és az ebből eredő előnyök élvezéséhez való joga, amit I. Ferenc József császár és király adományozott nekik. A „Cukorbáró”, ahogy Hatvani Lajost irodalmi körökben nevezték, gazdag ember volt. Családjáé volt a hatvani cukorgyár s ez a hatalmas vagyon tette lehetővé irodalmi és politikai ambíciói kiélését, a Nyugat finanszírozását, Ady Endre mecénásakénti tündöklését és részvételét a bűnös, rothadt Károlyi-kormányban, amely végül a kommunista, bolsevik, zsidó 133 naphoz vezetett.

De szerzett jog volt végeredményben az egész magyar nemesség joga az adót nem fizetéshez, a földbirtokához és a föld jobbágyokkal – szerzett jog nélküliekkel – való műveltetéséhez. Erről a szerzett jogról a reformnemzedék nemessége 1848-ban lemondott és felszabadította a jobbágyságot.

Bővebben...
 

Csurka István: Történelemhamisítás - Botrány a csúcson

E-mail Nyomtatás

Még le sem járt az Oszama bin Laden természetes halála utáni sokadik évben szimulált terrortámadásban történt megölésének átlátszó világbotránya, amely Obama elnök és egész rendszerének lelepleződéséhez és bukásához is elvezethet, már itt is van az újabb nem-gáláns kaland, amelyet személyesen maga a világhatalom egyik birtokosa, az IMF vezérigazgatója, Strauss-Kahn úr követett el. Ez a hatvankét éves zsidó férfi az egyik New York-i luxusszállodában az áldozat elmondása szerint leteperte a személyzet egyik nyilván csinos hölgytagját és közösülésre akarta kényszeríteni. Csak azután, hogy ez megtörtént volna, szándékozott elindulni Berlinbe, Angela Merkellel tárgyalni a világ pénzügyi helyzetéről. Angela Merkel, azt hiszem igazán hálás lehet a New York-i rendőrségnek, hogy a „vérnősző barmot” leszedték a gépről és letartóztatták. Az amerikai törvények szerint, amit tett, azért sok év jár, tilos. Sőt a német hatóságok sem veszik jó néven, mégis ki tudja, milyen veszélyeknek lett volna kitéve a kancellár asszony, ha Strauss-Kahn úrra a tárgyalóasztalnál jön rá ez a felborzolódás, és nem tud különbséget tenni szobalány és kancellár asszony, New York és Berlin, gyarmat és jogállam, másság és azonosság, kultúra és őserdő között, és mindkét nőben csak a saját kielégülésére alkalmas edényt – nem kóser testet – érzékeli. Mert téved, aki úgy gondolja, hogy az efféle gátlástalanságok, amelyek a világ urainak egyes képviselőit eltöltik, életkorfüggőek. Csak a gyakoriság más, akár filmrendezőről, akár elnökről van szó. Kétségtelenül több a fiatal edény,- a Lewinszky, az önként vállalkozó, vagy tizennégy éves szűzleány, most a jó, érett harmincas takarítónő, társnő, – mint a munkával elborított idősebb, de ez végül is nem lehet feltétel. Mert itt egy olyan, elsősorban hatalmi helyzetben feltörő gerjedésről van szó, amely feltételezi a gerjedő ember „én vagyok a világ ura” öntudatát. Egy hatalmi jelenségről van szó. A világ urainak egy olyan önmegvalósításáról beszélhetünk, amelyet az általuk birtokolt, irányított tömegkultúra is fenntart, terjeszt. Ezt nem lehet csupán az áldozat korához, csinosságához kötve, mert ez világuralmi betegség. Ezek a Strauss-Kahnok, Clintonok, Daniel Cohn-Benditek, – aki egyenesen óvodásokkal simogattatta magát – nem csak az elébe kerülő edények gyönyörre alkalmasságából nyerik leteperési energiájukat, hanem a világuralmuk, kiválasztottságuk azonnali visszaigazoltatásának vágyából, megköveteléséből is. Ez a világuralomra jutott semmi emberek betegsége. Nemcsak szexuális túlgerjedtség,  hanem hatalmi téboly is.

Bővebben...
 

Csurka István: Történelemhamisítás - A palesztinai fejlemények magyar következményei

E-mail Nyomtatás

Az utóbbi években az izraeli kormányoknak, az egész rendszernek nincs jó lapjárása. A végtelenül kegyetlen gázai megtorlás katonai sikert nem hozott és a Hamaszt sem törte meg, s még a nagyon megdolgozott amerikai közvéleményben is megütközést váltott ki, világszerte pedig undort. A palesztinokkal folytatott béketárgyalások huzavonája pedig átlátszóvá tette az izraeli szándékokat és aláásta a Mahmud Abbasz vezette békülékeny csoportot. Együtt olvadt el tartásuk az amerikai, brit közvetítők Izraelt kedvezményező egyoldalúságával. Ugyanakkor bent az államban is nő a feszültség az orosz világból már megérkezett és folyamatosan érkező telepesek hajlíthatatlan új-zsidó követelőzései miatt. Újabb területeket, városrészeket hasítanak ki az arab földből és építenek rá telepeket. Komoly konfliktus van a régi, ortodox zsidók, a honalapítók utódai és a most érkezett, a bolsevista nevelést még magukban hordozó telepesek agresszivitása és tanult ószövetségisége között. A régi zsidók már nem akarnak annyira katonák lenni, belefáradtak a vérbe, bele Amerika meghódításába és az USA változó igényeinek teljesítésébe is. És mindenekelőtt a háborúba, ugyanakkor ők is tudják, hogy a harc, a kizárólagosságra és fensőbbséges magatartásra, az elzárkózásra való törekvés létszükséglet számukra. Ezt pedig a telepesek képviselik, az ősi keleti gettó emlékével a szívükben. Erejük, követelődzésük abból ered, hogy tudják, rájuk szükség van.

Bővebben...
 

Csurka István:Történelemhamisítás - Az alapproblémánk

E-mail Nyomtatás

Akármerre járok, a csüggedtség hangjait hallom. Nem történik itt semmi, mert már mindenről lekéstünk. Ez a társadalom már mozdíthatatlan. Ha bedeszkázott üzletek sora előtt halad el az ember, ha vakká vált vendéglőkbe nem tud betérni, ha utcasornyi eladásra felkínált ház és telek ürességébe bámulhat bele és halotti csendű, megdermedt falvakon halad át, bizony nem tud kitérni ez elől a végső kilátás elől. Van, aki az ellenzéki és bolsevik hangolású médiumok hatására a kormány számlájára írja mindezt, mások méltányolják a kormány intézkedéseit, de éppen ezekkel együtt látják bizonyítottnak a végzet elkerülhetetlenségét.

Ennek a lehangolódottságnak a mélyén nem politikai felismerések állnak, hanem a sors üzenetének az akár tudat alatti felismerése dübörög. A rádöbbenés. Kevesen vagyunk. A demográfiai tény, amelynek a kimondását az elmúlt rendszer büntette, az ellene való cselekvéseket és intézkedéseket, amelyek akkor még valamelyest fordíthattak volna az irányon, eltörte, de helyzetünk tragikuma közérzületté és kétségbeesésen túli kétségbeeséssé ez csak mostanra vált. E mellett létrejött egy olyan önző liberális, csak önmagának élő része a társadalomnak, amelyet liberál-bolsi kormányok és az ő médiumaik, és egész szellemiségük hívott életre és kedvezményezett rogyásig, amely része a társadalomnak, közönyösen áll szemben a nemzethalál tényével, de nagy befolyással rendelkezik ma is. Hatalmon van, ha tetszik, a rossz hangulatot ez is fokozza.

Bővebben...
 

Csurka István Történelemhamisítás - Kettészakadt ország?

E-mail Nyomtatás

Az alkotmánytellenzők makacs állítása most ez: az új alkotmány kettészakítja a társadalmat. Tölgyessy Pétertől Heller Ágnesig és viszsza, a mikroszkopikus méretű LMP-től a szabad szemmel is látható MSZP-maradékig ezt gajdolják bele a fülekbe, és a nemzeti tartású alkotmány elleni fellépéshez keresnek támogatást nyugaton és Közel-Keleten, mindenütt, ahol csak lehet. Vádaskodnak a fröcsögő, zsigeri magyargyűlölet hangján, sápítoznak a Jászi Oszkár-féle doktrinerség életidegenségével, s a tények éppen úgy nem zavarják őket, ahogy mesterüket sem zavarta soha. Mert a valóság éppen az ellenkezőjét mutatja. Nemcsak az Országgyűlésben kétharmados többséget eredményező vitathatatlan választói felhatalmazás, nemcsak az összes megyére kiterjedő Fidesz-vezetés, nemcsak a Budapestre és egy-két kivételtől eltekintve az öszszes városra érvényes önkormányzati győzelem, hanem az az ennél is mélyebb meggyőződés képez valami mély, hallgatólagos egységet a nemzetben, hogy most meg kell szabadulni a régi alkotmánytól, amely a rendszerváltás idején keletkezett. A magyarság nagy többsége ugyanis a kezdeti rövid öröm után magával a rendszerváltással került szembe, mert felismerte hamisságát. Azt a rideg tényt, hogy ugyanazok forgatják ki mindenéből, akiket le akart váltani. 

Bővebben...
 

Csurka István: Történelemhamisítás - A farizeusok és az Alkotmány

E-mail Nyomtatás

Lezajlottak a magyarországi vészkorszakra való emlékezések és mellette az új Alkotmányt ellenzők gyűlései és más tiltakozások. A két eseménysor között átfedések és társadalmi összekötöttségek mutatkoztak. A vészkorszakra való emlékezésben az évek során sajátságos szertartásrend fejlődött ki. Az áldozatok és a túlélők, valamint ezek utódai, a zsidóság egyeteme nemcsak elvárja a mindenkori kormány és hatalom tisztelgő részvételét, főhajtását ezeken a nemzetközileg is támogatott emlékezéseken, hanem azt is kifejezésre tudja juttatni, hogy nemzetközi összeköttetései segítségével meg is tudja büntetni a közömbösséget. Egyesek azonban hivatali előmenetelük bebiztosítása céljából, mások pedig fontos tisztségek várományosaként jártak ezekre a gyászszertartásokra. Az egyik ilyen díszelgésre Antall József kérésére magam is bevonultam Antall József oldalán, kivédendő az antiszemitizmus vádját. Sűrű morgás fogadott, ki azonban nem utasítottak és a vádat is fenntartották, sőt fokozták is. Rám nézve tehát semmit nem hozott az egyébként őszinte főhajtás, Antall részére azonban lehet, járt valamicske haszonnal.

Bővebben...
 

Csurka István:Történelemhamisítás - Cellainformációk

E-mail Nyomtatás

Nagyon tetszik nekem ez az új, többértelmű szó. Eredetileg a mobiltelefonok emberi közléseinek rögzítésére és tárolására vonatkozik, és a mobil-internet átjárhatóság révén az internet-kapcsolatok rögzítése, tárolása is belefér. Ma már az egész emberiség ellenőrizhető. Kimondhatatlan mennyiségű csevegés, gondolatközlés, szerelem és összeesküvés rögzítésével a „szervek” mindent tudnak. Gondolnak egyet és visszatekerik a szalagokat és felfedezik a politikailag nem korrekt pasit vagy a szeretőjét. Valahol léteznek bitang nagy számítógépek, amelyekben minden emberi közlést tárolnak és megfelelő hívószavakra előhívhatnak. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy miközben ezek a találmányok soha nem látott közlési szabadságot, elképzelhetetlen érintkezési felületeket nyújtanak az emberiségnek, egyszersmind ugyanennyire ellenőrzötté is teszik, és a világpolitika részévé teszik. Cellainformációk nélkül a NATO vezérkar meg se mozdul. Ma már a birkapásztor nincs egyedül a pusztában, mobiltelefonjával bármelyik tudós vitaműsorába bekapcsolódhat, láthatja is a világeseményeket, de vigyázzon, mert ha illegális birkapörköltre hívja meg hortobágyi vagy beduin barátait, rajtaveszthet. A nyáj tulajdonosa – rendszerint a Világbank – zofort megtudja, hogy nem a farkas rabolt el egy bárányt, hanem ő, a mobilos pásztor szemelte ki, csillapíthatatlan barátkozási, társalgási, netán közös birkapörkölt utáni lerészegedési igénye kielégítésére. Ez pedig veszélyes is lehet. Az ilyen pusztai összejöveteleken politikailag nem korrekt beszélgetés is kialakulhat, ebből pedig összeesküvés fejlődhet ki. Ezt a Világbank nem szereti.

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség