A lengyel–magyar barátságot erősíti az alapítvány

E-mail Nyomtatás

Partnereink az egyházak és az azokkal együttműködő civil szervezetek

Az évszázadok óta megóvandó értéknek tartott lengyel–magyar barátság erősítését célozza a Waclaw Felczak Alapítvány – mondta az erről szóló előterjesztést ismertetve Schanda Tamás János európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár.

Mire adja a 12 milliárdos fejlesztési forrást a kormány az egyházi és civil szervezeteknek?

– A kormány a lehető legnagyobb mértékben támogatja azokat a civil és egyházi szervezeteket, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség javítása érdekében látják el feladataikat. A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével című felhívásban meghirdetett 12 milliárd forint fejlesztési forrással elsősorban azokat a tevékenységeket támogatjuk, amelyek célja az előítéletek és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés támogatása, a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Az egyházak már régóta részt vesznek ebben a munkában, ezért volt természetes a kormány részéről, hogy támogatjuk őket munkájukban, segítséget adunk számukra a szervezeti és működési fejlődésükhöz. Nem is beszélve arról a hatalmas előnyről, hogy az egyházak jelen vannak az ország egész területén, egy-egy jó példa, működő projekt könnyen el tud terjedni akár országos szinten is. A programok megvalósításával erősödik a közösségi szerepvállalás, az egyházak közösségépítő tevékenységei pedig hozzájárulnak a civil társadalom megerősödéséhez. Úgy látjuk, hogy az egyházak is érzik a társadalmi felelősségüket, hiszen 383 támogatási kérelem érkezett be több mint 18 milliárd forintos igénnyel, ezek közül 249 projektet tudunk támogatni. A nyertesek maximum 50 millió forint támogatást kapnak, a projektek megvalósítási ideje pedig három év.

Ez uniós összeg?

– Igen, a felhívást a kormány az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében hirdette meg. Az EFOP elsődleges célja ugyanis, hogy a humán tőke valamint a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi, felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP keretében eddig 1043 milliárd forint értékben hirdettünk meg felhívásokat, a rendelkezésre álló keret 70 százalékáról már döntést is hoztunk. Most pedig azon dolgozunk, hogy jövő év márciusáig a teljes összegre vonatkozóan megszülessenek az eredmények. Így most már a szakmai megvalósításon van a hangsúly. A szóban forgó – 12 milliárd forintból megvalósuló – felhívásban megyénként átlagosan 14 projektet támogatunk, a legtöbb fejlesztési forrás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe kerül – ez 2,2 milliárd forintot jelent – és 47 szervezet folytathatja vagy kezdheti meg közösségfejlesztő munkáját.

Volt már korábban is ilyen támogatás?

– A társadalmat érintő fejlesztésekben kiemelten számítunk az egyházi és civil szervezetek segítségére, ezért a 2014–20-as európai uniós költségvetési ciklusban négy felhívással is támogatni kívánjuk azokat a szervezeteket, amelyek részt vállalnak a feladatokban. Közel 34 milliárd forint értékben, összesen több mint 1000 szervezetnek tudunk támogatást biztosítani. A pályázatok népszerűségét bizonyítja, hogy a 4 felhívás keretében több mint 3000 szervezet nyújtott be támogatási igényt. A kormány partnereinek tekinti az egyházakat és az azokkal együttműködő civil szervezeteket. Ezek jelen vannak a kórházakban, a börtönökben, részt vesznek a szenvedélybetegségek megelőzésében és kezelésében, eredményeket tudnak felmutatni a fiatalok közösségbe történő bevonásában, az önkéntesség népszerűsítésében és az idősgondozás területén is.

A szenvedélybetegségnél a prevencióra, vagy a gyógyításra helyezik a hangsúlyt?

– Projektenként változó, hogy melyik szervezet mire helyezi a hangsúlyt. Általánosságban elmondható, hogy az egyházak az érintettek elérésével, és preventív- vagy támogató tevékenységükkel növelni tudják az egyéni, közösségi, illetve társadalmi problémák kezelésének hatékonyságát. A nehéz helyzetben élő társadalmi csoportok, családok, egyének minél szélesebb körű megszólítása, komplex kezelése a cél, ezzel elősegítve a hátránykompenzációt, az egyéni életutak sikeresebbé, boldogabbá tételét, a közösségi szerep- és felelősségvállalás erősítését.

Más téma: mi a Waclaw Felczak Alapítvány célja?

– A lengyel–magyar barátság hagyományának ápolása, valamint a nemzedékek közötti átörökítése annak érdekében, hogy a fiatal generációban is kézzelfogható, személyes tapasztalatokkal is alátámasztott, megélhető valósággá váljon ez a kapcsolat. A személyes ismeretségek és élmények révén ugyanis jobban tudatosodhat a fiatalokban a két nép barátságának fontossága. Így a felnövekvő nemzedékek tagjait is egy erős szolidaritástudat és széles regionális kapcsolati háló jellemzi majd, amelynek birtokában a lengyel–magyar politikai és gazdasági együttműködés sikere tovább fokozható.

Lassan véget ér a lengyel kulturális évad; az alapítvánnyal elérhető, hogy ne csak egy évben figyeljünk egymás kulturális eredményeire?

– Az alapítók szándéka szerint igen. A lengyel kulturális évad az együttműködés egy nagyon jó példája. Célunk, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvények, kapcsolatok, közös projektek az alapítvány ernyőfunkciója révén állandósuljanak. Fontos azonban, hogy ne csupán a kulturális, hanem a tágabb értelemben vett ifjúsági, oktatási, tudományos, gazdasági együttműködés támogatása is szerepeljen az új alapítvány tevékenységében.

Mekkora összeggel működik az Alapítvány, és hozzákapcsolódik-e az oktatáshoz, no meg az idegenforgalomhoz?

– A Waclaw Felczak nevével jelzett pénzalap a két állam megállapodása alapján évente 1 millió euró, azaz 300 millió forint. Az alapvető cél az, hogy minden olyan terület támogatására lehetőség nyíljon, amely a két népet, különösen a fiatalokat közelebb hozza egymáshoz. Lehet például ez egy közös zarándoklat, egy közös kutatási projekt, egy rendhagyó történelemóra vagy tanulmányút.

Felvették ehhez a kapcsolatot a Nádor utcai Lengyel Intézettel?

– Természetesen igen, sőt, igyekeztünk minden olyan érintett személlyel és szervezettel is felvenni a kapcsolatot, amely érintett lehet az alapítvány későbbi tevékenységében.

 

Medveczky Attila

 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség