Az FTC PE a kamarához fordult Helmeczy ügyében

E-mail Nyomtatás

Bejelentetést tett az FTC Pártolói Egyesület az Ügyvédi Kamaránál dr. Helmeczy László, az MLSZ jogi alelnöke ügyében, mint közleményükben írják, a magyar futball hírnevének védelme érdekében. Az egyesület a hírTV által nyilvánosságra hozott hangszalagokon, valamint Helmeczy saját felvételein hallható dolgok miatt úgy érzi, az MLSZ jogi alelnökének viselkedése nem méltó egy jogállam ügyvédjéhez. A dr. Helmeczy László által, a „haverikutya-gate”-tel kapcsolatban elmondottak és a napvilágra került hangfelvételek alapján az FTC Pártolói Egyesület úgy érzi, szükség van erre a lépésre, így írásos bejelentést tett a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságánál. Az egyesület szerint nem politikai okokból, hanem az MLSZ által hirdetett rend, fegyelem, törvényesség alapján, a magyar labdarúgás renoméjának helyreállításának érdekében.
Az egyesület a bejelentésében idézi az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény néhány passzusát is:
„(2) Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
(3) Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul."
„37. § Fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd, a) aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az etikai szabályzatban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy b) akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintélyét csorbítja."
Mindezek figyelembevételével az FTC Pártolói Egyesület érintettnek érzi magát az ügyben, mivel jelenleg folyamatban van egy jogvitájuk a Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ) szemben, amelyet első fokon megnyertek, az alperes fellebbezése folytán a másodfok előtt állnak.
Mint az egyesület megjegyzi: Dr. Helmeczy László ügyük alperesének, az MLSZ-nek jogi ügyekért felelős alelnöke, aki az első fokú tárgyaláson személyesen is képviselte szervezetét és vélhetően a másodfokra kiírt tárgyaláson is ezt tenné. „Ha hihetünk dr. Helmeczy adott ügyben előadott védekezésének, mely szerint megbízójának megérhet némi készpénzt, akár törvénytelen cselekedetek árán is, az ellenérdekelt fél ellehetetlenítése, anélkül hogy prejudikálnánk, joggal aggódhatunk a másodfokú tárgyaláson való szerepvállalása miatt. Mert szerintünk, amennyiben a hírTv által megfogalmazottak igazat nyernek, az ilyen magatartás nem méltó egy jogállam ügyvédjéhez” – áll a szervezet által írt beadványban.
 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség