Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2024. július 15, hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

Publicisztika

Zsille Gábor: Gáz van

E-mail Nyomtatás

Mindig érdekesnek találom, ha a különböző forrásokból érkező hírek felelgetnek egymásnak. E hét legelején például a Gazeta.pl világhálós híroldal arról számolt be, hogy a lengyel Gaz System energiavállalat elzárta az orosz gázt Nyugat-Európa felé továbbító gázvezetéket. A cég nyilatkozatban közölte: azért nem engedik a lengyel vezetékrendszerbe az Oroszországból érkező energiahordozót, mert csapnivaló a minősége. Állítólag a Jamal gázvezetékben lévő gáz túl vizes ahhoz, hogy használni lehessen. Ezt alátámasztja, hogy Németország máris jelezte: nem hajlandó átvenni a vizes gázt. A hirtelen minőségcsökkenés okát a szakértők csak találgatják.

Bővebben...
 

Az izgató szépség romantikája

E-mail Nyomtatás

Aszmann Ferenc fotókiállítása a debreceni Kölcsey Központban

A magyar fotóművészet világhírét többek közt olyan alkotók alapozták meg, mint Moholy-Nagy László, André Kertész, Robert Capa, Brassai és Escher Károly. Hogy mennyire élen voltunk ebben a műfajban, azt mindennél jobban Kincses Károly fotótörténész egyik tanulmányából tudjuk, miszerint a világon 1939-ben legtöbbet kiállító kétezer fotográfusból ötven magyar volt. S az első húsz között, öt másik honfitársával együtt, Aszmann Ferenc (1907–1988) ugyancsak szerepelt.

Bővebben...
 

Különbözőség és egység

E-mail Nyomtatás

Mélyen a szívünkben gyökerezik az a vágy, hogy egyéniséggé váljunk, hogy tudjunk valami olyat alkotni, ami csak ránk jellemző, amiben ki tudunk teljesedni. Ugyanakkor nagyon sokszor azt is meg tudjuk tapasztalni, hogy olyan jó nem kilógni a sorból, belehelyezkedni a körülöttem élők életstílusába, a társadalmi elvárásoknak messzemenőleg eleget tenni és így egy nyugodt életet élni.

Bővebben...
 

Ria, ria!

E-mail Nyomtatás

Időről időre érkeznek hozzám olvasói visszajelzések, amelyek arról tanúskodnak, hogy sokan olvassák szívesen ezt a rovatot. Természetesen ez nagy öröm számomra, és szívből köszönöm figyelmüket, hűségüket. A napokban például levelet kaptam Pintér úrtól – teljes nevét csak azért nem írom ki, mert akkor könnyű összetéveszteni a jelenlegi belügyminiszterrel… (Persze ugyanolyan őszinte örömmel töltene el, ha egyszer a miniszter úrtól is kapnék egy olvasói üzenetet.) Pintér úr egyebek mellett beszámolt egy nemes hagyományról, melyről mostanáig nem tudtam. Egy közgazdász üzletember, Janicsek Tamás és régi barátja, a Krakkóban élő laptulajdonos, Jerzy Jurecki jó tíz évvel ezelőtt elhatározták, hogy a sport frontján erősítik a lengyel–magyar barátságot. Évente két alkalommal nemzetközi labdarúgó mérkőzést tartanak, amatőr öregfiúk részvételével. Tavasszal, Pünkösd környékén mindig Lengyelországban játszanak egymással, többnyire Zakopanéban, ősszel pedig Magyarországon, változó helyszíneken. Mindig jó minőségű, komoly pályán, szakképzett játékvezetőkkel, és a győztes serleget kap.

Bővebben...
 

Teleki Pál nyomdokain

E-mail Nyomtatás

A Bethlen Gábor Alapítvány Trianon ’97 – Teleki emlékestje

A patinás, neogótikus stílusú, Hauszmann Alajos tervezte máriaremetei Kisboldogasszony-bazilikában, Buda zarándokhelyén – megáldásáig itt tekinthető meg Rieger Tibor a felvidéki Királyfiakarcsán felavatandó Magyarok Nagyasszonya-szobra és a templomkertbe tervezett Mindszenty-szobra – gyűltek össze június 9-én a Bethlen Gábor Alapítvány felhívására az ünneplők és emlékezők, ahol Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke adta át a Teleki Pál Emlékérdemeket. Ezzel a kitüntetéssel 2006-tól az Alapítvány a magyar örökség védelmezőit, az értékteremtő munkát, Teleki szolidáris szellemiségét, emberi példájának követőit ismerik el. A tudós-államférfi portréját ábrázoló bronzérem hátlapjára a „Merjünk magyarok lenni!” feliratot vésették.

Bővebben...
 

Jel – Kép

E-mail Nyomtatás

Maczkó Erzsébet és Rainer Péter kiállítása a Galéria 12-ben

Jel? Kép? Jelkép? Noha kérdezhetetlen a kérdés, mégis tántoríthatatlan az érdeklődésem: mi ötvöződik eme „szentháromságban”? Jelet adni magunkról, érzéseinkről, látomásainkról, egy templomról, az égi fény kékjéről, valamely zugban felejtett tárgyról? Képpé formálni – mi mást tehetne a művész – a boldogságot, az örömöt, a keserűséget, a rettenetet? Mindezt úgy, hogy a szobortárgyban és fotóban megtestesült valóságunk (a szépség egyik formája) jelképpé váljék? Jelképpé, amelyben benne foglaltatik jelen és múlt, régebbi és mai korok izgató lélegzete, s nem kevésbé az elképzelt jövő?

Bővebben...
 

Ahol megtisztul a lélek

E-mail Nyomtatás

Ünnepi hangverseny Esztergomban

„Ilyen még nem volt a rendház és a gimnázium történetében.” „Bachtól a kortárs zenéig mindent hallhattunk kiváló énekesek tolmácsolásában.” „Külön öröm, hogy Medveczky karnagy urat, Sümegi Esztert, Palerdi Andrást láthattuk, hallhattuk.” Ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzottak el június 11-én. Vasárnap 18 órakor az esztergomi barokk ferences rendház és templom 300 éves jubileuma alkalmából nagyszabású, sikeres ünnepi hangversenyt rendeztek a magyar klasszikus zenei élet meghatározó egyéniségeinek közreműködésével.

Bővebben...
 

Félelemkeltések, félrevezetések, valótlanságok

E-mail Nyomtatás

Ellenzéki pártjaink eléggé el nem ítélhető módon egytől egyig a félelemkeltésre, félrevezetésre alapozva és valótlanságokat állítva abban bíznak, hogy e módon juthatnak nagyobb elismerésre a választók körében. Az MSZP azzal állít valótlanságot, hogy hazánkban soha nem látott, és egyre kiterjedtebb szegénység van. Ezt, a szerintük hátrányos helyzetet ők „fizessenek a gazdagok!” jelszó útján ígérik elhárítani hatalomra jutásuk esetén. Ez bizony csak olyan maszlagnak tekinthető, melyre komoly figyelem nem irányulhat, ugyanis a vagyoni viszonyok erőszakos megváltoztatásával operáló baloldal már történelmi vereséget szenvedett. Ugyanakkor pedig nem felejthető, hogy a „fájni fog” mondásukkal és megszorító gyakorlatukkal éppen hogy nem a szegénység felszámolását tűzték ki célul, és valósították meg, amikor nemrég hatalmi pozícióban voltak. Megjegyzendő, hogy egyébként szegénység mindenkor, mindenütt volt, van és lesz. Nyilván így igaz ez ránk nézve is, de azt állítani, hogy mindezért a mostani országvezetés lenne a felelős, az teljes valótlanság. Miért nem virágoztatták vajon fel hazánkat ők, amikor több ciklusban is módjukban lett volna?

Bővebben...
 

Szent Antal napján egy igazi misszionárius távozott

E-mail Nyomtatás

Komáromi János, a ferences világi rend tagja, hittanár és festőművész életének 74. évében, Szent Antal napján, június 13-án adta vissza a lelkét a Teremtőnek.  Feleségével, Máriával hat gyermeket neveltek fel, közülük négyen házasok, ketten pedig a ferences első rend tagjai. Házas gyermekeiktől eddig 18 unokájuk született, s büszkén mesélte sokaknak, hogy úton van a 19. unoka is.

Bővebben...
 

Adjunk lehetőséget a Léleknek

E-mail Nyomtatás

Krisztus nem meghunyászkodásra, megalkuvásra tanít. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy a bűnt el kell tűrni. A bűnt igenis nevén kell nevezni. Amikor a bűn annyira elszemtelenedett, hogy a közélet templomaiba is befészkeli magát, korbáccsal kell kiverni onnét.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadókiának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”

(Apostolok cselekedetei 2,1–11)

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség