Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2018. március 24, szombat, Gábor és Karina napja van. Holnap Irén és Írisz napja lesz.

Publicisztika

A RETÖRKI Fiatal Kutatói programjában részt vevő hallgatók beszámolója

E-mail Nyomtatás

Harmadik alkalommal kutatták a rendszerváltás eseményeit a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI), valamint a Kodolányi János Főiskola (KJF) által közösen kiírt fiatal kutatói pályázatot elnyert hallgatók. A két intézet szakmai együttműködése 2014-ben indult. A Fiatal kutatói pályázat hat hónapos kutatómunka, melynek 2016. július 1. és 2016. december 31. közötti időszakáról március 29-én tartottak beszámolót a RETÖRKI konferenciatermében.

Bővebben...
 

A Mindenhatónak szánt hálaadó ajándék

E-mail Nyomtatás

A húsvéti ünnepek méltó befejezéseként április 17-én este a budai Várban avatták fel Rieger Tibor Koronázási Palást szobrát. „Édes fája keresztnek, erős záloga kegyelemnek./ Lába alatt ellenség, fényben a krisztusi fenség./ Egybegyűlők szolgálnak, a legfőbb égi királynak/ Íme a Szentanya képe ragyog csillogva az égen/ Ülve mutatja a trónus, a rajta uralkodó Krisztust”. Ezek a hexameterek latin nyelven itt olvashatók a paláston. Első irodalmi emlékeink között tartják számon ezeket a sorokat, amelyeket az eredetileg miseruhának készült palástba szőttek alkotói. Ez a műalkotás, másfélszeresre nagyítva, olyan részleteket mutat meg, amelyeket a Nemzeti Múzeumban őrzött eredeti koronázási paláston nem láthat a látogató ilyen tisztán. Ugyanakkor – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás polgármester – ez a bronzszobor nem másolat, nem olyan, mint egy fénykép, hanem a művész legbensőbb énjén átszűrt, megküzdött, bronzba öntött alkotás.

Bővebben...
 

Zsille Gábor: Harckészültség

E-mail Nyomtatás

Sokan mondják, hogy Európa nagyon cifra események előtt áll. Az úgynevezett keresztény európai kultúra valószínűleg a végnapjait éli – az ázsiai és afrikai népek inváziója már megkezdődött. A migráció összetett kérdéskör, nagyon sok vetülete van, például a CEU körüli hercehurca is ilyen. E logikai kapcsolat alapja Soros György. Aligha lehet véletlen, hogy a brüsszeli migrációs politikával és a kötelező betelepítési kvótarendszerrel szembehelyezkedő országok összeütközésbe kerülnek Sorossal és az ő kis alapítványaival. Most például friss hír, hogy Lengyelországban az állam visszavenné a Soros György magyar származású amerikai üzletember által alapított Báthory Alapítványtól (Fundacja Batorego) a Norvégiából érkező pénzügyi támogatás kezelését. Erről a Bloomberg amerikai hírügynökség számolt be – ez a Bloomberg név bizony sokat sejtető.

Bővebben...
 

Ez van!

E-mail Nyomtatás

Kiss Márti és Kovács Csonga Anikó kiállítása a révkomáromi Limes Galériában

Hétköznapi cím, mintha csupán egy pillanatot rögzítene, holott mögötte vizuális gazdagsággal ott a „kis” (helyi szín) és a „nagy” (világ-bolyongás) élet. A tárlatot látván nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a szlovákiai magyar képzőművészetnek megvan az utánpótlása. Magyarán, nem csupán nálunk és a környező országokban nevelődött – hol erősebben, hol kevésbé erősen – egy olyan fiatal csapat (Erdély ebben is élen jár), amely fölkészültségével és látásmódjával, hagyományszeretetével és újító készségével karakteres, nagy reményekre jogosító életműkezdetet valósított meg, hanem a Felvidéken is.

Bővebben...
 

A kereszténység nem folklór

E-mail Nyomtatás

Fr. Barsi Balázs OFM: „Szerelmes szellők suttogása” – A lelki élet hármas útja az Énekek éneke fényében, Keresztes Szent János értelmezése szerint

A könyvben az Énekek énekének a lelki életre vonatkozó magyarázatát olvashatjuk Amint Barsi atya többször utalt rá, az ősegyház a Szentírásnak éppen ezzel a könyvével avatta be a hittanulót a keresztény hit tanításába és készítette föl a keresztség szentségének vételére. Ugyanakkor már Órigenésznél megjelenik egyfajta óvatosság azzal a merészséggel szemben, hogy mindjárt a kezdőknek adjuk azt, ami valójában maga a beteljesedés. Félti az olvasókat az Énekek énekének nyelvezetétől, szerelmes szavainak kétértelműségétől, és inkább a lélek Istenhez vezető útjának utolsó szakaszát látja benne. Órigenész – Barsi Balázs szerint – hét éneket különböztet meg az Ószövetségben, s ez a hét ének az ő értelmezésében hét lépcsőfokot jelent. Ezek közül az Énekek éneke képviseli az utolsó, a legmagasabb szintet, mert amint a teremtés hat napja a hetedik napban, a szombatban teljesedik be, ugyanúgy az Isten és ember kapcsolata abban a szerelmes egyesülésben éri el csúcspontját, melyet az Énekek éneke ünnepel. Valóban, a keresztény élet nem állóvíz, nem statikus állapot, hanem fejlődő valóság, meghatározott szakaszokkal. Ezt Szent Pál is hangsúlyozza, amikor megkülönbözteti azokat, akiket tejjel kell táplálni, azoktól, akiknek már szilárd eledelt is lehet adni. Ugyanakkor Órigenész másutt azt írja, hogy az Énekek énekét olvashatja a hitben kezdő és haladó, csak mást és mást fog megérteni belőle attól függően, hogy éppen hol tart a lelki élet útján.

Bővebben...
 

Jancsó Badacs Károly : Az Isten alkonya a nemzet alkonya?

E-mail Nyomtatás

Az utóbbi év európai politikai és társadalmi színtere attól a vitától hangos, hogy az uniós politikusok és vezetők képviselik-e vagy nem az unióba tömörült népek és nemzetek akaratát, nézeteit, igényeit. Mivel az egész kontinens e vitától visszhangzik, és markáns érvek és ellenérvek feszülnek egymásnak e témában, az unió elvi állapotának politikai és társadalmi életben kiütköző tüneteit vesszük górcső alá, különösen a népnemzeti létre való tekintettel.

Bővebben...
 

A magyar reformátusok szociális apostola

E-mail Nyomtatás

Kiss Ferenc életműve (szerkesztette: Fekete Károly)

S hogy mi volt az Országos Református Szeretetszövetség, azt Géra Elenonóra tanulmányából tudhatjuk meg. A magyar reformátusok „egyházi élete elcserjésedett az egyesületekben” – fogalmazott Kiss Ferenc, mivel számtalan egyesület szerveződött az elesettek gondozására. A jótékony egyesületek azonban túlságosan sokfélék voltak, részben egymás munkáját keresztezték, időről időre oktalan vetélkedés alakult ki köztük, sokukat „a jóindulatú, ámde tehetetlen dilettantizmus bájos naivitással társulva jellemezte.”

Bővebben...
 

A minősített idő isteni tartalma

E-mail Nyomtatás

Cseri Kálmán: A kapernaumi százados

Könyvünk szerzője, Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten, 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet Budapesten. Cecén, majd a budahegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész, 1971-től nyugdíjba vonulásáig –harminckilenc éven át –a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség lelkészeként szolgált. Fő törekvése az volt, hogy az örök evangéliumot a mai ember számára is érthetően hirdesse, lehetőleg szép magyar nyelven. Emellett számos bibliai témájú könyv szerzője, népszerű áhítatos könyve A kegyelem harmatja címmel jelent meg. 2016-ban, augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést vette át, idén januárban pedig a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta. 2017. február 13-án tért meg teremtőjéhez.

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: "Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak." Jézus így szólt hozzá: "Elmegyek, és meggyógyítom." De a százados ezt felelte rá: "Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! - és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! - és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! - és megteszi." Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: "Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás." A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában.

Bővebben...
 

Térfoglaló dinamika, rendezettség

E-mail Nyomtatás

Serényi H. Zsigmond kiállítása a szigetszentmiklósi Városi Galériában

Huszonkilenc festmény – a legrégebbi 2003-ban keletkezett, a legfrissebb 2017-ben –, és benne az egész világ: a festőművész gondolkodásmódja, tisztaságra való törekvése, a fehér és a fehéren túli szín, mint olyan mező, amelyben a térfoglaló dinamikát a rendezettség, a fegyelmezettség uralja. Mértanilag megszerkesztett, pontosan kivitelezett konstruktív valóság. Tömörítve – személyiség-történelem.

Bővebben...
 

A Clinton Alapítvány és a Clinton-kör orosz kapcsolatainak bizonyítékai

E-mail Nyomtatás

Donald Trump elnök oroszokkal való üzleti kapcsolatait vizsgálják. Trump kampányának egyik elnöke az a Paul Manafort volt, aki az oroszpárti ukrán elnök tanácsadója volt. Trump egyik volt tanácsadója pedig Carter Page volt, akinek energetikai megállapodásai voltak különböző orosz cégekkel. Michael Flynn tábornok pedig a múltban egy busásan megfizetett beszédet mondott el Moszkvában magánemberként. A mostanra már államügyész volt szenátor, Jeff Session – miközben a fegyveres testületek szenátori bizottságának tagja volt – beszélő viszonyban volt az orosz nagykövettel.

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség