Publicisztika

Nemzeti könyvesbolthálózatért

E-mail Nyomtatás

Az Antológia nem köt alkut az igénytelenséggel

Az elmúlt huszonöt évben követett alapelveink egyben nemzetpolitikai alapelvek is, hiszen csak cselekvő és gondolkodó ember képes alakítani, formálni környezetét – mondta Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke a Lakiteleken megrendezett Negyed évszázad a könyvkiadásban című konferencián. Február 11-én és 12-én a kortárs magyar irodalom helyzetét vették górcső alá, de ahogy a Lakitelek Népfőiskola vezetője zárszavában fogalmazott: „ennek a másfél napnak a tematikáját beárnyékolta egy ügyeletes botrány, az Alexandra könyvesbolthálózat válsága. Nem egy tőkés társaságot kell újrafinanszírozni, hanem a veszélybe sodort, tartozások által fenyegetett szerzőket, kis könyvkiadókat kártalanítani. Meg kell vizsgálni azt is, ami az ügyészség feladata, hogy milyen büntetőjogi következményei lehetnek ennek a 9 milliárdos botránynak.”

Bővebben...
 

Nyelv és rög

E-mail Nyomtatás

A felvidéki magyar habitus és fejlődésének hátterei

XIX. rész

„Boldogasszony Anyánk, / Régi nagy Pátrónánk! / Nagy ínségben lévén, / Így szólít meg imánk: / Mennyországodból édes hazánkból / Ne feledkezzél el / Szegény magyarokról!”

Igen kedves olvasó, jómagam is tudatosítom már vagy huszonöt éve, hogy baj van a szöveggel. S azért tudatosítom, mert azon 1991-ben Ján Sokol nagyszombati érsek jóváhagyásával kiadott imakönyvben szerepel e szöveg, melyet jóhiszeműségében a gímesi nagyanyám adott nekem, unokájának, kisiskoláskorom elején. Négy évszázados katolikus néphimnuszunk, a „régi magyar himnusz” ez imakönyvben szereplő szövege ismerősen hat, de a magyar katolikus fülnek mégis sértően szokatlan. Ki a tettes?

Bővebben...
 

Magyar siker Szlovákia sínpályáin!

E-mail Nyomtatás

Száz vasútat, ezeret! – szólította fel 1847-ben Vasúton című versében nemzeti romantikánk szilaj lelkű költője, Petőfi Sándor a magyar szabadság és akarat géniuszát. Verse után nem sokkal hatott az ige, és a Magyar Birodalmat behálózták az országot a fővárossal összekötő vasútvonalak. Ez a 19. század hőskora. Vas, acél és gőz.

Azóta sok víz folyt le a Dunán, sok vonat zakatolt át a magyar évszázadban megalapozott és azóta sűrűsödött vasúthálózaton. Ma, a 21. század elején a virtualitás, a bitek és a sürgető globalizáció korában e vasúthálózat egy részére újra visszakerülnek az állomásokat jelző magyar településmegnevezések. Egyes esetekben 97, ám többségében 72 év után Felvidék magyarlakta falvai, városai újra magyar településnév-táblával ékeskedő vasútállomáson fogadhatják a hozzájuk látogatókat. A Berlinből, Prágából, Pozsonyból hazaérkező magyarhoniak a Mátyusföldön, Csallóközben, Alsó-Garam mentén áthasító vasútpályán magyar település megnevezésekkel találkozhatnak. 72 év után Nové Zámky állomáson az Érsekújvár feliratot olvashatják újra a városon átutazók.

Bővebben...
 

A magyarok lényege letiporhatatlan

E-mail Nyomtatás

Horváth Erika: Lélekzések

Szinte egyedülállónak mondható, amikor egy hegedűművész összegyűjti filozófiai írásait, és azt könyv formájában megjelentetik. De vajon olyan messze áll egymástól a művészet és a filozófia? Művészet és filozófia, vagy filozófia és művészet? Melyik az első, a régebbi, az eredendőbb, a fontosabb? A nehézségek már a sorrendnél kezdődnek. Minél tovább gondolkozom azon, hogy mi a művészet és mi a filozófia, annál kevésbé tudom. Miben különböznek, miben egyeznek? Hogyan lehet azt a heterogén halmazt, amit művészetnek neveznek, egyetlen fogalomba összefoglalni? Ugyanez érvényes a filozófiára. A művészet és a filozófia életforma. Művelőiket az adott hagyományok formálják; átveszik szerepjátékait, művésszé vagy filozófussá válnak. A könyvből is az válik ki, hogy a szellem mindig szigetszerű. Szigetei talán a menedéket jelentik a tömegtársadalom médiumricsajával és az ember önmagába fordulásával szemben.

Bővebben...
 

A neoliberális politikai körök hatalomgyakorlásából egyre többen asszociálnak a totalitárius diktatúrákra

E-mail Nyomtatás

A marxista és a neoliberális ideológia folytonossága

A kommunista-posztkommunista örökségtől való megszabadulás reményében, ha a politikai helyzet alakulása, mint ez év kezdetén is, ilyesmivel kecsegtet, gyakran juthat eszünkbe az az aranyigazság, hogy aki nem tanul a múltakból, arra ítéltetik, hogy még egyszer átélje azt. Nos, úgy tűnik, hogy a közép-kelet-európai társadalmak jobbára tanultak a kommunizmusból, még ha nem sikerült is olyan gyorsan és pláne véglegesen megszabadulni a bukott rendszer örököseitől, mint szerettük volna, hiszen ez nem könnyű dolog (ahogyan ezt már Márai megjósolta). Úgy tűnik, hogy a múltból inkább a volt „uralkodó osztályok” tanulnak nehezen (hogy stílszerűen marxista kategóriát használjunk), legyen szó akár a Bourbonokról, akár a posztelvtársakról. Legalábbis erre gondolunk, amikor azt látjuk, hogy ha más köntösben is, de lényegében ugyanazt akarják eladni az általuk megnyomorított társadalmaknak, mint annak idején. Nem véletlen, hogy inkább a nyugati emberek azok, akik ezt kevésbé ismerik föl, hiszen nekik nem tartozik a múltjukhoz a kommunista diktatúra, nem kaptak életre, sőt több nemzedék életére szóló leckét belőle, hiánycikk náluk az „aktív immunizálás”.

Bővebben...
 

Zsille Gábor: Megnevezni a gyilkosokat

E-mail Nyomtatás

Figyelem, figyelem! Túlzás nélkül állítom, ezen a héten nagyon érdekes hírek gyűltek csokorba. Az első arról szól, hogy a lengyel kormány új jogszabályt alkot az illegális bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítására. Az intézkedés arról szól, hogy valamiként meg kell védeni az államot. Az idegenrendészeti előírások tervezetét Mariusz Blaszczak belügyminiszter ismertette egy varsói sajtótájékoztatón – a cél az, hogy a menedékkérelmeket gyorsított ütemben, huszonnyolc napon belül a határon bírálják el anélkül, hogy a törvénytelenül érkezőket beengednék Lengyelországba. A miniszter szerint az új törvényt a jelenleg hatályos magyar, német és francia szabályozás elemeiből alkották, és teljes összhangban van az Európai Unió előírásaival, valamint a schengeni megállapodásokkal. Blaszczak úgy fogalmazott: „Célunk elsősorban a biztonság, emellett a határok jobb ellenőrizhetősége, valamint olyan eljárások bevezetése, melyek megkönnyítik azok kitoloncolását, akik illegálisan érkeznek Lengyelországba, vagy erre tesznek kísérletet.” A tervezet szerint a menedékjogi kérelem elbírálásáig a folyamodók a határon, őrzött központban tartózkodnának – kivéve a kíséret nélküli gyermekeket és a betegeket. Szükség esetén az eljárást két hónappal meghosszabbíthatnák.

Bővebben...
 

Világosságot látott és világosságot terjesztett

E-mail Nyomtatás

Ifj. Fekete Károly: Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor

A szerző a könyvben foglalkozik Makkai Sándor életútjával, az egyházébresztéssel, az ébresztő hanggal Makkai igehirdetéseiben, az evangelizációval, a nemzetneveléssel, és hogy miként élt, gondolkodott a püspök az ideológiák kereszttüzében.

Ahogy Ifj. Fekete Károly a kötet előszavában fogalmaz: aki ismeri Makkai Sándor nevét, annak azonnal eszébe jut három fő jellemző szó: püspök, író, professzor. Van azonban egy negyedik megjelölés is, ami összekapcsolja és összefoglalja az előző hármat: Makkai Sándor református egyházunk egyik ébresztő személyisége. Makkai Sándor egyházébresztő és nemzetnevelő munkásságának csomópontjait kidomborító tanulmányt tart a kezében az olvasó, amelyből érzékelhető egy zaklatott kor vajúdása és egy nagy személyiség küzdelme az ideológiai hányattatások viharában.

Bővebben...
 

Nyelv és rög

E-mail Nyomtatás

A felvidéki magyar habitus és fejlődésének hátterei

XVIII. rész

A hit természetes, ősi szokás szerinti megélését a felvidéki magyar egyházközösségekben nem csupán a reszlovakizáció ötletgazdái és kivitelezői kísérelték meg leépíteni, de a szocializmus csinovnyikjai is, az országos egyházi élet egy az egybeni leépítésével. A hitélet sorvasztása jellemezte a szocializmus évtizedeit így a magyar egyházi élet is megsínylette ez időszakot.

A katolikus egyház csehszlovák szocialista igényekhez való alakításának, annak már-már a nemzetállam ügyéhez való formálásának egyik nagy sikere lett az Esztergomi főegyházmegye államhatárok szerinti felszabdalása. A főegyházmegye 1001-től 1977-ig a Nyugat-Felvidék területének és ezzel az újkori Csehszlovákia részét képező Nyugat-Szlovákiának tetemes részét foglalta magában. Ez az állapot azért volt lehetséges, mivel a trianoni határmódosítás országok s nemzetek sorsa felett rendelkezhetett, de nem a katolikus egyház egyházmegyerendszere fölött. A felől világi tekintély nem dönthetett, csupán egyházi, éspedig maga a pápa.

Bővebben...
 

Meg kell védeni

E-mail Nyomtatás

Betiltotta a román táblabíróság az Igazi Csíki Sör gyártását és ismét a Heinekennek kedvezett. Dacára annak, hogy december 9-én az Európai Márkahivatal másodfokon is a csíkiaknak ítélte a márkát, vagyis legújabb döntésével a román bíróság figyelmen kívül hagyta az uniós ítéletet.

A székely vállalkozás jelenleg 140 embert foglalkoztat, az ítélet szerint azonban mind elveszítik állásukat, 30 napon belül pedig meg kell semmisíteniük minden tárgyat és eszközt a manufaktúrában.

Bővebben...
 

„Kárpátalja elválik Ukrajnától…”

E-mail Nyomtatás

„…ha Kijev elfogadja a nyelvtörvényt” – nyilatkozta Szerhij Ratusnyak volt ungvári polgármester. Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója – aki szintén ukrán –, sem volt nagy véleménnyel a törvénytervezetről, egyszerűen provokációnak nevezte. A megye első embere szerint készítői a saját házuk táján kezdjék a tisztogatást, tanítsák meg a törvényhozás résztvevőit az államnyelvre, s ne a kisebbségeket háborgassák. Továbbá emlékeztetett arra, hogy a Legfelsőbb Tanács legtöbb képviselője oroszul beszél, és különben sem ártana inkább a gazdasági problémákkal foglalkozni.

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség