Hírek

Ki kérjen bocsánatot

E-mail Nyomtatás

Kísértet járja be az ellenzéki sajtót, a liberálbolseviki terrorizmus kísértete. Egy Bruck nevű terrorista a tehetségtelen üres fej által főszerkesztőként jegyzett És c. sajtótermékben megírta, hogy amikor majd a liberálbolsik megnyerték 2018-ban a választásokat, akkor az ellenzékbe jutott Fidesznek már nem lehet joga semmihez. Ki kell őket iktatni (esetleg irtani?). Börtön, vagyonelkobzás, köztulajdonba vétel, közélettől eltiltás. A másik, a Fekete Győr nevű terrorista betört az Origo szerkesztőségébe, végigvonult az asztalok között. Bruck szavai és Fekete Győr léptei nyomán Szamuely szelleme és a győri beszéd sejlett fel: „A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nem került különösebb áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell az egész burzsoáziát!”

(Szamuley Tibor 1919. április 20-án Győrben elhangzott beszéde)

Botka László pedig az MSZP „Fizessenek a gazdagok!” jelszava jegyében kampányol.

Bővebben...
 

Bombák és határozatok össztüzében

E-mail Nyomtatás

Átmentünk a törmeléken és utána már csak azt hallottuk, hogy durrog a kocsinak az oldala és az autónak a baloldalát és a jobb hátsó üvegét betondarabokkal egyszerűen betörték – nyilatkozta Mészáros Károly, a kecskeméti Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára. Az említett iskola három pedagógusa és öt diákja kisbusszal tartott egy szakmai versenyre Londonba, amikor Calais közelében bevándorlók egy csoportja kövekkel és betondarabokkal dobálta meg őket.

Bővebben...
 

Csorja Gergely: Orbán és a keleti nyitás

E-mail Nyomtatás

A világgazdaság központja a New York-London-Berlin tengelyről áttevődik a Csendes-óceán térségébe. Peking, Hong Kong, Szingapúr, Jakarta köré fonódik a világ népességének nagyobbik részét magáénak tudó kontinens hatalmas gazdasága. A Kelet és annak legnagyobb népességű és gazdasági erejű hatalma, Kína ma már kikerülhetetlen, elszigetelhetetlen nagyhatalom. A csendes-óceáni térség gazdasági dominanciája ma már nem kérdés, nem valamiféle jövőbeni lehetőség, hanem tény. Magyarországon erről a tényről ugyan sokat beszéltek, de valódi lépéseket kelet felé a magyar politikában először Orbán Viktor mert tenni. A sokat támadott Magyar Nemzeti Kereskedőház felállítása, a miniszterelnöki utakat kísérő üzleti delegáció szervezése, Kína mellett, Indonézia, Irán, Mongólia, Dél-Korea, Kazahsztán vagy éppen az ezekhez képest közeli Georgia (közkeletűen Grúzia) miniszterelnöki szintű megkeresése, és a magyar vállaltok bemutatása komoly jelentőséggel bírhat a magyarság jövője szempontjából.

Bővebben...
 

Csurka István: Lebegtetett letartóztatás

E-mail Nyomtatás

Egy héttel október huszonharmadika előtt, október 15-én hétfőn kézhez vettem a PKKB végzését, amely visszavonja a 7B 24799/2005/20. szám alatt ellenem október 4-én kiadott elfogatóparancsot. A feloldást a PKKB negyedik emeleti helyiségében kihirdető bírónő azt a tanácsot adja átadáskor, hogy egy darabig hordjam magammal ezt az iratot, mert egy kis időbe kerül, amíg átmegy az ügyintézés váltóin, és ha velem szemben fellépnének a letartóztató közegek, ennek felmutatása esetén kötelesek elengedni. Az irat le van pecsételve. Ismerem az efféle iratokat. 1957-ben például a Gyűjtőfogház egyik hűvös helyiségében többedmagammal aláírtam egy olyat, hogy kérem közbiztonsági őrizetbe vételem, tekintettel arra, hogy szabadlábon veszélyes lennék a társadalomra és a társadalom is veszélyes volna rám, mint ellenforradalmárra, és akár meg is lincselhetnének, ha egy pillanatra kiteszem a lábam a szabadba. Ennek a furcsa kis papírnak, ami most a kezemben van, az alján van egy bekeretezett sorszám, és mellette az áll: „Elfogatóparancs visszavonása.” Szabályszerű itt minden. Megszokásból megfordítom a lapot. Ott ez áll:

FIGYELEM!

A nyomtatványt négy példányban írógéppel vagy nyomtatott betűvel kell kiállítani. Az eredeti példányt a tanács elnöke írja alá és azt a bíróság hivatalos pecsétjével kell ellátni. Ezt az iratokhoz kell csatolni. Az egyik másodpéldányt a vádlott utolsó lakóhelye – tartózkodási helye, illetve ezek hiányában a nyomozást folytató szerv székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnak kell megküldeni, a másikat a vádlottnak kell kézbesíteni, a harmadikat az előállító rendőrnek kell átadni.

Bővebben...
 

Gyurcsányi károkozás

E-mail Nyomtatás

Miután az Európai Bizottság szabálytalan közbeszerzéseket tárt fel az előző Gyurcsány vezette kormány alatt, a 2007-ben kezdődött uniós gazdasági ciklus ellenőrzésekor, Magyarországot összesen 18 milliárd forint visszafizetésére kötelezik. A kifogásolt ügy az EMIR-projekt, amely a Gyurcsány alatti uniós költségvetés magyarországi pénzeinek informatikai kezeléséért felelt. A vizsgálatok során kiderült, hogy a felelős állami szervek a Welt 2000 Kft. részére a közbeszerzési szabályokat súlyosan megsértve, a magyar állam érdekeivel ellentétes módon juttatták el üzleti köröknek annak az informatikai rendszernek a működtetését, amely 12 ezer milliárd forintot kezelt.

Bővebben...
 

MEGJELENT A HAVI MAGYAR FÓRUM MÁJUSI SZÁMA

E-mail Nyomtatás

A tartalomból:

LUTHER MÁRTON –A REFORMÁCIÓ ÉVFORDULÓJA

Luther Márton (1483. november 10. – 1546. február 18.)

Luther 1514 óta nem csak a wittenbergi teológia professzora, hanem prédikátor is a várostemplomban, ezért az emberek lelkével és lelkiismeretével is neki kell törődnie. Bizonyos idô után észrevette, hogy sokan wittenbergiek közül nem hozzá járnak gyónni, hanem a brandenburgi és anhaltsi városokba -mint pl. Jüteburgba vagy Zerbstbe- utaznak búcsúcédulát (elsősorban a Peter búcsúcéduláit ) vásárolni. A búcsúcédula árusítása, amely tulajdonképpen a gyónást helyettesítette, a lelki üdvösség Tetzel búcsúcédulákat árul megvásárlását jelentette, amit Luther teljes mértékben helytelenített. Szilárdan hitt abban, hogy mindenkinek egész életében Isten kegyelmében alázatosan bízva kell élnie. A búcsúcédulákkal való kereskedés 1507-től kezdve drámaian megnôtt, mert a római kúriának és a búcsúlevelek németországi árusításával megbízott Albrecht von Brandenburg püspöknek egyre gyakrabban akadtak pénzügyi problémáik. Johann Tetzel dominikánus szerzetes Anhalt és Brandenburg tartományokban árulta a búcsúcédulákat, mint egy vásári kofa, ezért sok legenda keletkezett róla. A korabeli tudósítások szerint Tetzelnél még a halottak bűneit is meg lehetett gyónni. Tetzel szólásmondása volt: “Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt”, azaz, “Amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a mennybe röppen”. Luther ezt élesen elítélte és heves tiltakozás váltott nála ki.

Bővebben...
 

A békétlenség napja

E-mail Nyomtatás

Oroszország, Ukrajna, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Franciaország és az Egyesült Államok május 8-án, illetve 9-én ülték a Győzelem napját. A napot, amikor a Szövetségesek térdre kényszerítették a Harmadik Birodalmat, és megszabadították a világot a náci rémuralomtól. Ez tény. Mint ahogy az is, hogy arról nem szokás beszélni, mi mindennel járt ez a győzelem. Adolf Hitler a Mein Kampfban egy új világot vázolt fel, egy új Európát új határokkal és egy óriási kiterjedésű Harmadik Birodalmat, amelyet számos nép szolgál. Az élettér-elmélet megvalósításához már a háború előtt hozzálátott, majd a háború első éveiben folytatta is egészen a fordulatig, mígnem a Szövetségesek keresztülhúzták számításait. Csakhogy a Szövetségesek által Jaltában felosztott világ semmivel sem lett jobb, mint az élettér-elméletben felvázolt.

Bővebben...
 

Csurka István: Magyar, „Légy Résen!”

E-mail Nyomtatás

Soros Györggyel, aki első ideérkezése idején kijelentette, hogy nem ad semmit sem erdélyi, sem „magyar ügyekre”, mert „amikor a magyarok Erdélyről kezdenek beszélni, utána mindjárt a zsidókérdés következik, meg a sárga csillag”, azóta megértették, hogy adnia kell az Erdélybe való liberális behatolásra, mert különben a magyarországi behatolás lelassul. Ezért adott. Sajtót vett Erdélyben és embereket.

Bővebben...
 

VÁDALKU ÉS KÖRNYÉKE

E-mail Nyomtatás

Vádalkut ajánl a Jobbik Simicska Lajosnak, tudta meg a sajtó a párt frakcióvezető-helyettesétől, elnökségi tagjától Zircen. Sneider szerint megnézik majd, hogy Simicska Lajos mennyit lopott. Mint ismeretes, a volt szkinhedvezér, az egykor Roy nevet is viselő Sneider Tamás, a kilencvenes évek eleji egri cigány–szkinhed háború domináns figurája, amint Jobbikos lett, gyámság alá akarta helyeztetni édesanyját, apját pedig gyilkossági kísérlettel vádolta meg. Nem lenne ebben semmi látnivaló, tovább lehetne haladni: annyi történt, hogy a családja üldözője, Vona Gábor védelmezője, a Jobbikban úgy szocializálódott, hogy „a maffiózókkal is jóban kell lenni”. Ezt tőle magától tudjuk. Náluk nyilván a mindennapi lét velejárója a vádalku, mint olyan, miután többek között kampányfőnökük a kezdettől fogva játéktermeket üzemeltetett. A létnek ebben a formájában világos, hogy a lé határozza meg a tudatot. Ha a lé a játéktermesnél van, azt tőle el kell fogadni, ha az öreg szüléknél, azt tőlük el kell perelni, ha ez a módszer nem vezetne eredményre, ki kell verni belőlük. Akinek ez nem tetszik, az mehet amerre lát. A Jobbikban nem maradhat. Eddig pampoghatott és nem tovább az egri pártszervezet vezetője erkölcsről, becsületről és Faragó Tamás játéktermes kampányfőnök alvilági kapcsolatáról – mondta volt anno Vona és úgy kivágatta a törvényes helyi vezetőt a pártból, mint a huszonegyet.

Bővebben...
 

Értelmiségiek hét éve a Jobbikról

E-mail Nyomtatás

A pénzt Oroszországból meg egy délre található országból szerzik

Makovecz Imre építőművész

Nem kell sokat beszélni a Jobbikról, de azt el kell mondani, mert nyilvánvaló, hogy külső hatalmi erők építették fel Magyarországon, és ők is irányítják. Önmagukat jobboldali pártnak minősítik. De ez nem számít. Értéktelenek. Ha ők jobboldaliak, akkor én baloldali vagyok – mondotta Makovecz Imre, mert az értékeket mi képviseljük, beleértve a polgári baloldal értékeit. Gondolja meg: nekem Budapesten egyetlenegy épületem sincs, Budapesten nem építkeztek általam. Az elmúlt 20 év hozta ezt az eredményt, és ezt a szocialisták gründolták, meg a hozzájuk hasonló jobbikosok. Én Orbán Viktorban bízom egyértelműen.

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség